Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 76

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

norsk
76
Spørsmål
Hvorfor lager apparatet
en uvanlig lyd når det er
i gang?
Hvorfor lukter det
brent av apparatet når
det er i gang?
Svar
Forfilteret er kanskje tilstoppet. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold).
Kanskje du glemte å fjerne plasten på et nytt filter. Fjern
plastinnpakningen før du slår på apparatet igjen.
Åpningene for innluft eller utluft er kanskje tilstoppet av eksterne
objekter. Fjern objektet som blokkerer åpningen for innluft eller utluft.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble det fra
strømmen. Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen. Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: