Download  Print this page

Aanvullende Informatie; Voorzorgsmaatregelen; Opmerkingen Over Discs - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

• PRESET/DISC regelaar
Dezelfde functie als het omhoog/omlaag duwen
van de joystick op het systeem (indrukken en
draaien).
• VOL (volume) regelaar
Dezelfde functie als het draaien van de joystick
op het systeem (draaien).
• SEEK/AMS regelaar
Dezelfde functie als het naar links/rechts
duwen van de joystick op het systeem (draaien
of draaien en vasthouden).
* Niet beschikbaar voor dit systeem.
De werkingsrichting wijzigen
De werkingsrichting van de bedieningselementen
is in de fabriek ingesteld, zoals hieronder wordt
aangegeven.
Verhogen
Als u de bedieningssatelliet rechts op de
stuurkolom moet monteren, kan de
werkingsrichting worden omgekeerd.
1 Terwijl u de VOL regelaar indrukt, houdt u
(SOUND) ingedrukt.
Verlagen

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

• Wanneer uw auto in de volle zon heeft gestaan,
moet u eerst het systeem laten afkoelen voordat u
het gebruikt.
• Een elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
Condensvorming
Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige
omgeving kan vocht condenseren op de lenzen en
het display van het systeem. In dit geval kan de
werking van het systeem worden verstoord.
Verwijder de disc en wacht ongeveer een uur tot alle
vocht is verdampt.
Optimale geluidskwaliteit behouden
Let op dat u geen drankjes op het systeem of de
discs morst.

Opmerkingen over discs

• Raak het oppervlak van de disc niet aan zodat dit
schoon blijft. Pak de disc bij de randen vast.
• Bewaar de discs in het doosje of het discmagazijn
wanneer u deze niet gebruikt.
• Stel discs niet bloot aan hitte/hoge temperaturen.
Laat de discs niet achter in een geparkeerde auto
of op het dashboard/de hoedenplank.
• Plak geen etiketten op de discs en gebruik geen
discs met kleverige inkt/resten. Dergelijke discs
kunnen stoppen met draaien, waardoor de werking
wordt verstoord of de disc kan worden
beschadigd.
• Gebruik geen discs waarop stickers zijn geplakt.
Als u dergelijke discs toch gebruikt, kan dat leiden
tot:
– het niet uitwerpen van een disc (doordat een
sticker losraakt en het uitwerpmechanisme wordt
geblokkeerd);
– het niet correct lezen van audiogegevens
(bijvoorbeeld geluid verspringt of wordt niet
afgespeeld) doordat de sticker onder invloed van
de warmte krimpt en de disc krom trekt.
• Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit systeem worden
afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan het
systeem worden beschadigd. Gebruik dergelijke
discs niet.
• U kunt geen CD's van 8 cm afspelen.
vervolg op volgende pagina
25
t

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: