Download  Print this page

Usb-apparaten; Een Usb-apparaat Afspelen; Display-items - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

USB-apparaten

Ga naar de ondersteuningssite voor meer
informatie over de compatibiliteit van het USB-
apparaat.
Ondersteuningssite
http://support.sony-europe.com/
• USB-apparaten van het type MSC
(massaopslag) en MTP (Media Transfer
Protocol) die voldoen aan de USB-norm,
kunnen worden gebruikt.
• De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3),
WMA (.wma) en AAC (.m4a) en AAC (.mp4).
• U kunt het beste een reservekopie van de
gegevens op een USB-apparaat maken.
Opmerking
Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt
gestart.
Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of
schade ontstaan wanneer het apparaat wordt
aangesloten voordat de motor wordt gestart.

Een USB-apparaat afspelen

1
Sluit het USB-apparaat aan op de USB-
aansluiting.
Wanneer u een kabel gebruikt, moet u de
kabel gebruiken die bij het USB-apparaat is
geleverd voor de aansluiting.
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u
het afspelen starten door herhaaldelijk op
(SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt
weergegeven.
U kunt het afspelen stoppen door
(SOURCE/OFF) 1 seconde ingedrukt te houden.
Het USB-apparaat verwijderen
1 Stop het afspelen van het USB-apparaat.
2 Verwijder het USB-apparaat.
Als u uw USB-apparaat verwijdert tijdens het
afspelen, kunnen de gegevens op het USB-
apparaat beschadigd worden.
Opmerkingen
• Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of zwaar
zijn dat ze kunnen vallen als ze worden blootgesteld
aan trillingen of een losse aansluiting kunnen
veroorzaken.
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USB-
apparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USB-
gegevens worden beschadigd.
• Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB
HUB herkennen.

Display-items

A Bron
B Tracknaam, artiestennaam, albumnummer*,
albumnaam, tracknummer/verstreken
speelduur, klok
* Het albumnummer wordt alleen weergegeven als
het album wordt gewijzigd.
Als u de display-items B wilt wijzigen, drukt u
op (DSPL).
Opmerkingen
• Welke items worden weergegeven is afhankelijk van
het USB-apparaat, de opname-indeling en de
instellingen. Ga naar de ondersteunings-site voor
meer informatie.
• Het maximumaantal gegevens dat kan worden
weergegeven, is als volgt.
– mappen (albums): 128
– bestanden (tracks) per map: 500
• Laat een USB-apparaat niet in een geparkeerde
auto achter, omdat dit een storing tot gevolg kan
hebben.
• Het kan enige tijd duren voordat het afspelen wordt
gestart, afhankelijk van het aantal opgenomen
gegevens.
• DRM-bestanden (beheer van digitale rechten)
kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR
(variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/
terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht
niet nauwkeurig weergegeven.
• Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/AAC-
bestanden wordt niet ondersteund.
– compressie zonder gegevensverlies (lossless)
– auteursrechtelijk beveiligd
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg