Download Table of Contents Print this page

Rengøring Og Pleje - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
k
Is-knusning
Bordmikseren kan anvendes til finde-
ling af isterninger. Fyld lidt vand i
beholderen, inden du findeler isen.
0 Fyld vandet i beholderen.
0 Tænd bordmikseren. Du kan bruge alle
hastighedstrin. Trin 3 er dog specielt
egnet til is-knusning.
0 Du kan også under driften fylde isen i
gennem påfyldningsåbningen i dæks-
let.
Rengøring og pleje
Træk netstikket ud inden de rengør
1
bordmikseren.
Sørg for, at der ikke kommer væske ind
1
i motorhuset!
1
Rengør motorhuset med en klud. Dyp
det aldrig i vand og hold det ikke
under rindende vand!
Beholder og kniv lader sig let og sikkert
3
rengøre vha. impuls-trinnet.
0 Fyld mikserbeholderen halvt med
varmt vand og tilsæt et par dråber
opvaskemiddel.
0 Tryk kort på impuls-knappen.
0 Skyl derefter beholderen under rin-
dende vand.
Skulle det være nødvendigt, kan kniva-
3
nordningen også rengøres separat.
Skyl knivanordningen med hånden (der
1
er fare for kvæstelser!). Anvend kun
vand og opvaskemiddel til rengøring.
Stil aldrig apparatdele i opvaskemaski-
nen.
Når du sætter knivanordningen i igen,
drejer du den med uret. Se også afsnit
„Samling af bordmikseren".
12
2
Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballage!
Bortskaf apparatets emballage fag-
mæssigt korrekt. Alle emballagemateri-
aler er miljøvenlige og kan uden risiko
deponeres eller forbrændes et affalds-
forbrænding-anlæg. Kartondelene er
fremstillet af genbrugspapir og bør
genbruges igen.
Bortskaffelse af det gamle apparat!
Hvis du en dag endegyldigt ikke vil
bruge dit apparat mere, så bring det
venligst til det nærneste recyclingde-
pot eller til din specialforhandler, der
mod et lille omkostningbidrag tager
dette tilbage.
Kundeservice
For vores apparater gælder højeste
kvalitetskrav. Skulle der alligevel
optræde en forstyrrelse, hvortil du ikke
finder nogen henvisning i brugsanvis-
ningen, så henvend dig til en special-
forhandler eller til Electrolux-
Kundeservice.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents