Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 13

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Forbrugerservice
Tak fordi du valgte at købe et produkt af et varemærke indenfor Electrolux-koncernen.
Vi håber du vil få glæde af produktet mange år frem i tiden.
Har du spørgsmål angående produktets funktion eller brug?
Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45 87 70 88
Søger du efter et værksted?
Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til Electrolux Service på telefon 70 11 74 00
Vil du skrive til os?
Du kan også kontakte os via e-mail, service.dkm@electrolux.dk eller via brev adresseret til
Electrolux Service, Vester Voldgade , 7000 Fredericia.
Inden du kontakter os, så nedskriv følgende informationer fra dataskiltet på undersiden af
produktet:
Modelbetegnelse: .....................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Forhandler og dato:..................................................................................................................................................
Hvordan og hvorledes opstår fejlen? ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Fejl og mangler/Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved produktet indenfor reklamationsperioden skal produktet ind-
leveres til vort serviceselskab enten direkte eller via forhandleren.
Inden produktet indsendes til service bør du kontrollere om du selv kan afhjælpe fejlen ved
hjælp af brugsanvisningen.
Electrolux 2004-03-30/DK
k
13

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents