Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 5

Assistent stand blender

Advertisement

Tekniska data
Nätspänning: 230/240 V
Effektförbrukning: 600 W
Exempel på användning
Mixern kan användas för att göra olika
blandade drycker, krossa is, hacka
frukter och grönsaker, vispa grädde
osv.
El-sladdfack (bild 2)
Mixern har ett fack för el-sladden. Om
el-sladden till vägguttaget är för lång,
kan Du förvara den del som inte
behövs i facket på mixerns undersida.
Isärtagning av mixern
0 Ta ur el-kontakten.
0 Ta bort locket (bild 1/D).
0 Lyft upp kannan (bild 3).
0 Vrid knivmekanismen moturs och ta
bort den (bild 4).
0 Tätningsringen kan tas bort (bild 5).
1
Observera: Knivarna är mycket vassa.
Det finns risk för skador!
Tätningsringen kan skäras sönder.
Observera: Ta inte bort
knivmekanismen med våld ur kannan,
eftersom denna kan skadas! Håll
knivmekanismen eventuellt lätt på
sned vid borttagning.
Ihopsättning av mixern
0 Sätt i tätningsringen i knivmekanismen
(bild 5).
0 Sätt i knivmekanismen underifrån i
kannan. Vrid den medurs för att låsa
fast den (bild 6). Observera: Skaderisk!
0 Sätt kannan på motorhöljet. Pilarna
skall stå mot varandra (bild 7).
0 Sätt på locket på kannan.
Mixern kan bara användas om
3
pilmarkeringarna står exakt mot
varandra (bild 7). Se även avsnittet
"Säkerhetssystem".
0 Sätt i doseringsbägaren (bild 1/C) och
lås fast den.
Användning av mixern
3
Ställ mixern på en jämn och torr
arbetsyta.
0 Öppna locket (bild 1/D) och tillsätt alla
ingredienser i kannan.
Observera: Fyll inte mer än maximal
mängd 1,5 liter!
Under mixning kan Du fylla på
3
ytterligare ingredienser genom
påfyllningshålet. Du kan även använda
doseringsbägaren i locket (bild
1/C). Stäng genast påfyllningshålet
igen, för att undvika stänk.
0 Starta mixern genom att vrida vredet
(bild 1/J) åt höger eller tryck på
pulsknappen (bild 1/H).
Vi rekommenderar att Du börjar med
3
hastighetsläge 1 och därefter går över
till läge 2. För att krossa is väljs läge 3.
Vid tryck på pulsknappen går mixern
med högsta hastighet.
0 Efter mixningen tar Du först bort
kannan (bild 3). Därefter öppnar Du
locket.
Låt inte mixern gå oavbrutet längre än
1
3 minuter. Har mixern gått oavbrutet i
3 minuter måste den kylas av i minst
10 minuter.
Säkerhetssystem
Säkerhetssystemet förhindrar att
mixern kan användas om kannan inte
är riktigt fastsatt.
Håll ändå barn borta från mixern.
1
s
5

Advertisement

loading

Table of Contents