Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 20

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
n
Forbrukerservice
Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke som inngår i Electrolux-konsernet.
Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i ditt hjem i mange år.
Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk?
Ring Electrolux Home Products Norway AS på telefon 815 30 222
Søker du etter nærmeste serviceverksted?
Ta kontakt med Deres lokale forhandler eller se gule sider under Electrolux Service eller
ring 815 30 222 eller søk på www.electrolux.no/ og under kundeservice
Vil du skrive til oss?
Du kan också kontakta oss via email, eha@electrolux.no eller
brev adressert Electrolux Home Products Norway AS,Risløkkevn 2, 0580 Oslo
Før du kontakter oss, skriv upp følgende som står på dataskiltet på produktet:
Modellbetegnelse:....................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Innkjøpsted og dato: ................................................................................................................................................
Beskrivelse av feil? ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Dette produktet omfattas av de kjøpsvilkår som gjelder i hht. Forbrukerkjøpsloven. Mer
informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder kan De få av forhandler av dette produkt.
Før du bestiller service, les i bruksanvisningen der en del enkle "feil" er beskrevet og hvordan
man kan rette de. OBS! Elektriske feil skal alltid utføres av autorisert verksted.
Electrolux 2004-02-09/ESH
20

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents