Puhdistus Ja Hoito - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender
Hide thumbs

Advertisement

q
1
Älä käytä tehosekoitinta yhtäjaksoisesti
yli 3 minuuttia. 3 minuutin käytön jäl-
keen laitteen tulee antaa jäähtyä
vähintään 10 minuutin ajan.
Turvajärjestelmä
Turvajärjestelmä varmistaa, että teho-
sekoitinta ei voi käyttää, jos astia ei ole
kunnolla paikallaan.
Huolehdi joka tapauksessa siitä, että
1
lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen.
Jään murskaaminen
Tehosekoittimella voi murskata jääkuu-
tioita. Kaada astiaan ensin vähän vettä
ennen kuin aloitat jääpalojen murskaa-
misen.
0 Kaada vesi astiaan.
0 Käynnistä tehosekoitin. Voit käyttää
kaikkia nopeuksia. Asento 3 soveltuu
erityisen hyvin.
0 Lisää jääkuutioita voi työntää käytön
aikana kannen täyttöaukon kautta.

Puhdistus ja hoito

Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen
1
tehosekoittimen puhdistusta.
Varo, ettei moottorikoteloon pääse
1
mitään nestettä!
Puhdista moottorikotelo kostealla lii-
1
nalla. Älä upota sitä koskaan veteen
tai pidä juoksevan veden alla!
3
Astian ja terän puhdistaminen sujuu
helposti ja luotettavasti Pulse-painik-
keen avulla.
26
0 Kaada astiaan lämmintä vettä ja muu-
tama pisara astianpesuainetta.
0 Sekoita vesi ja pesuaine painamalla
hetken aikaa Pulse-painiketta.
0 Huuhtele astia sen jälkeen juoksevan
veden alla.
Tarvittaessa teräosan voi puhdistaa
3
myös erikseen.
Huuhtele teräosa varovasti käsin (Louk-
1
kaantumisvaara!). Käytä puhdistukseen
vain vettä ja astianpesuainetta. Älä kos-
kaan pese tehosekoittimen osia astian-
pesukoneessa.
Kiinnitä teräosa takaisin paikalleen
kääntämällä sitä vastapäivään.
Ks. myös kappale "Tehosekoittimen
kokoaminen".
2
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalien hävittäminen!
Hävitä laitteen pakkausmateriaalit jät-
teiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
Kaikki pakkausmaterialit ovat ympäris-
tölle turvallisia, ja ne voi toimittaa jät-
teiden kierrätyspisteisiin tai
poltettavaksi jätteenpolttolaitokseen.
Pahviset pakkausmateriaalit on valmis-
tettu kierrätyspahvista ja ne tulee
viedä uudelleen jätepaperin/jätepah-
vin keräyspisteeseen.
Vanhan laitteen käytöstäpoisto!
Kun poistat laitteen lopullisesti käy-
töstä, toimita se lähimpään kierrätys-
keskukseen tai laitteen
myyntiliikkeeseen, joka ottaa sen takai-
sin pientä käsittelymaksua vastaan.

Advertisement

loading

Table of Contents