Download Table of Contents Print this page

Rengöring Och Vård - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender

Advertisement

s
Krossa is
Mixern kan användas för att krossa
istärningar. Häll alltid lite vatten i
kannan innan Du krossar is i den.
0 Fyll på vatten i kannan.
0 Slå på mixern. Alla hastighetslägen kan
användas. Läge 3 är speciellt lämpligt
för att krossa is.
0 Du kan även fylla på is under mixning
genom påfyllningshålet i locket.
Rengöring och vård
Dra ur el-kontakten innan Du rengör
1
mixern.
Säkerställ att ingen vätska hamnar i
1
motorhöljet!
Torka av motorhöljet med en fuktig
1
trasa. Doppa aldrig mixern i vatten,
eller håll den inte under rinnande
vatten!
Med hjälp av pulsläget kan kanna och
3
knivar lätt och säkert rengöras.
0 Häll varmt vatten och några droppar
diskmedel i kannan.
0 Blanda vatten och diskmedel genom
att trycka på pulsknappen en kort
stund.
0 Skölj därefter av kannan under
rinnande vatten.
Vid behov kan även knivmekanismen
3
rengöras separat.
Diska knivmekanismen försiktigt för
1
hand (risk för skador!). Använd vid
rengöring endast vatten och diskmedel.
Ställ aldrig mixerdelar i diskmaskin.
När Du sätter tillbaka knivmekanismen,
vrid den medurs. Se även avsnittet
"Ihopsättning av mixern".
6
2
Avfallshantering
Ta hand om förpackningsmaterialet!
Gör Dig av med förpackningsmaterialet
på rätt sätt. Allt förpackningsmaterial
är miljövänligt och kan utan risk
lämnas som avfall eller till
sopförbränningsanläggning.
Kartongdelarna är gjorda av
återvunnet papper och bör lämnas till
pappersinsamlingen.
Avfallshantering av mixern!
När Du en dag inte längre kan använda
mixern ber vi Dig lämna in den till
närmaste miljöstation eller till Din
fackhandlare, som tar hand om den
mot en mindre kostnad.
Kundtjänst
Våra apparater uppfyller mycket
stränga kvalitetskrav. Om det ändå
uppstår problem med mixern, som Du
inte kan avhjälpa med hjälp av
bruksanvisningen, kontakta då
fackhandeln eller Electrolux
kundtjänst.

Advertisement

loading

Table of Contents