Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 7

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Konsumentservice
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och nytta i Ditt hem under många år.
Har Du frågor angående produktens funktion eller användning?
Ring Electrolux Service Centralverkstad på telefon 0771-87 12 12
Söker Du närmaste serviceverkstad?
Se gula sidorna under Electrolux Service eller ring 0771-76 76 76 eller sök på
www.electrolux.se/service
Vill du skriva till oss?
Du kan också kontakta oss via email, centralverkstad.abs@electrolux.se eller via
brev adresserat Electrolux Service Centralverkstad, 105 45 Stockholm.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: ...................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Inköpsställe och datum:..........................................................................................................................................
Hur och när uppträder felet? ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller enligt Konsumentköp EHL 2002.
Mer information om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av återförsäljaren av
denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel
skall alltid åtgärdas av behörig verkstad.
För att hitta din närmaste verkstad se www.electrolux.se/service
Electrolux 2004-02-09/ESH
s
7

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents