Kullanım Amacı; Güvenlik Talimatları - Black & Decker V1999 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for V1999:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TÜRKÇE
Kullanım amacı
Türkçe
Black & Decker Dustbuster
süpürgeniz hafif ve kuru temizlik
uygulamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz
yalnızca ev temizliğinde kullanmak
içindir.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Pille çalışan cihazları kullanırken
yangın tehlikesini, pillerin akmasını,
yaralanmaları ve maddi zararları
azaltmak için aşağıda belirtilen
talimatların yanı sıra temel güvenlik
önemlerine de her zaman uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce elinizdeki
kullanım kılavuzunu baştan sona
dikkatle okuyun.
Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda
açıklanmıştır. Cihazın bu kılavuzda
önerilenlerden başka aksesuar ve ek
parçalarla kullanılması ya da başka
amaçlarla çalıştırılması
yaralanmalara yol açabilir.
İleride bakmak üzere bu kılavuzu
saklayın.
Cihazın kullanılması
Cihazı, sıvıları veya herhangi bir
yanıcı maddeyi çekmek için
kullanmayın.
Cihazı su bulunan alanların
yakınında kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Şarj cihazını prizden çıkarmak için
asla kablosundan tutarak çekmeyin.
Şarj cihazı kablosunu ısıdan, yağdan
ve nesnelerin keskin kenarlarından
uzak tutun.
Gençler ya da güçsüz kişiler bu
cihazı tek başlarına kullanmamalıdır.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Kullanım sonrası
Şarj cihazını veya şarj ana ünitesini
temizlemeden önce şarj cihazını
prizden çekin.
Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir
yerde saklanmalıdır.
Cihazlar çocukların ulaşamayacağı
yerlere kaldırılmalıdır.
İnceleme ve onarımlar
Kullanmadan önce cihazı kontrol
ederek arızalı ya da eksik parça olup
olmadığına bakın. Parçalarda
78
elektrikli
®
kırılma, düğmelerde hasar ve cihazın
çalışmasını etkileyebilecek başka
durumlar olup olmadığını kontrol
edin.
Hasarlı veya arızalı parça varsa,
cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı parçaların
onarım ve değiştirme işlemlerini
yetkili serviste yaptırın.
Şarj cihazı kablosunun hasar görüp
görmediğini düzenli aralıklarla
kontrol edin. Kablo hasar görmüşse
veya arızalıysa, şarj cihazını
değiştirin.
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın
ve bu kılavuzda belirtilenlerden
başka parçalarla değiştirmeyin.
Pil ve şarj cihazı
Asla pilin içini açmaya çalışmayın.
Pili su ile temas ettirmeyin.
Pili ateşe atmayın.
Şarj ana ünitesini su ile temas
ettirmeyin.
Şarj ana ünitesinin içini açmayın.
Emniyet başkalarının
Bu alet, deneyim ve bilgisi yetersiz
kişiler ile çocuklar dahil, fiziksel,
duyusal ve zihinsel kapasiteleri
azalmış kişiler tarafından;
güvenliklerinden sorumlu biri
tarafından aletin kullanımı hakkında
bilgilendirilmeden ve refakat
edilmeden kullanılmamalıdır.
Çocukları, cihazla oynamalarını
engellemek için yalnız bırakmayın.
Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik
talimatları
Aküler
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya
çalışmayın.
Aküleri suya maruz bırakmayın.
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği
yerlerde saklamayın.
Sadece 10°C ila 40°C arasındaki
ortam sıcaklıklarında şarj edin.
Sadece cihazla birlikte verilen şarj
cihazlarını kullanarak şarj edin.
Aküleri atarken, Çevrenin korunması
başlıklı bölümdeki talimatlara uyun.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents