Download  Print this page

Kullanım Amacı; Güvenlik Talimatları; Kullanım Sonrası - Black & Decker DV7210EL Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kullanım amacı
Black & Decker Dustbuster® el tipi elektrikli süpürgeniz, hafif
kuru temizlik amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, sadece evsel
kullanım için tasarlanmıştır.
Güvenlik talimatları
@
Uyarı! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları
okuyun. Aşağıda listelenen uyarılara ve talimatlara
uyulmaması, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
@
yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Uyarı! Pil gücüyle çalışan cihazları kullanırken,
yangın tehlikesini, pillerin akmasını, kişisel
yaralanmaları ve maddi zararı azaltmak için
aşağıdaki maddelerin de yer aldığı temel emniyet
önlemlerine daima uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu baştan
u
sona dikkatle okuyun.
Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda açıklanmıştır.
u
Cihazın bu kılavuzda önerilenlerden başka aksesuar
ve ek parçalarla kullanılması ya da başka amaçlarla
çalıştırılması yaralanmalara yol açabilir.
İleride bakmak üzere bu kılavuzu saklayın.
u
Cihazın kullanılması
Cihazı, sıvıları veya yanıcı malzemeleri toplamak için
u
kullanmayın.
Cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
u
Cihazı suya batırmayın.
u
Şarj aygıtını prizden çekmek için asla şarj aygıtının
u
kablosunu çekmeyin. Şarj aygıtı kablosunu ısıdan, yağdan
ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Gençler ya da güçsüz kişiler bu cihazı tek başlarına
u
kullanmamalıdır. Çocuklar gözetim altında tutularak
cihazla oynamaları önlenmelidir.
Kullanım sonrası
Şarj aygıtını veya şarj ana ünitesini temizlemeden önce
u
şarj aygıtını prizden çekin.
Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalıdır.
u
Cihazlar çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.
u
İnceleme ve onarımlar
Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek hasarlı ya da
u
kusurlu parça olup olmadığına bakın. Parçalarda kırılma,
düğmelerde hasar ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek
başka durumlar olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı veya arızalı parça varsa, cihazı kullanmayın.
u
Hasarlı ya da kusurlu parçaların onarım ve değiştirme
u
işlemlerini yetkili serviste yaptırın.
66
(Orijinal talimatların Çeviri)
Şarj aygıtının kablosunda hasar olup olmadığını düzenli
u
olarak kontrol edin. Kablo hasar görmüşse veya arızalıysa
şarj aygıtını değiştirin.
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın ve bu kılavuzda
u
belirtilenlerden başka parçalarla değiştirmeyin.
Piller ve şarj aygıtları için ek emniyet talimatları
Piller
Asla herhangi bir nedenle açmaya çalışmayın.
u
Pili su ile temas ettirmeyin.
u
Pili ısıya maruz bırakmayın.
u
Sıcaklığın 40oC'yi aşabileceği yerlerde muhafaza etmeyin.
u
Sadece ortam sıcaklığının 10oC ile 40oC arasında olduğu
u
koşullarda şarj edin.
Sadece cihazla/aletle birlikte teslim edilen şarj aygıtını kul-
u
lanarak şarj edin. Hatalı şarj aygıtının kullanılması, elektrik
çarpmasına veya pilin aşırı ısınmasına neden olabilir.
Pilleri atarken, "Çevrenin korunması" kısmında verilen
u
talimatları uygulayın.
Delerek veya darbeye maruz bırakarak pil takımına hasar
u
vermeyin/deforme etmeyin, aksi halde yaralanma ve
yangın riski ortaya çıkabilir.
Hasarlı pilleri şarj etmeyin.
u
Ekstrem koşullarda piller akabilir. Pillerin üzerinde sıvı
u
olduğunu görürseniz, bir bez kullanarak sıvıyı dikkatli bir
şekilde silin. Cildinize temas etmesinden kaçının.
Cildinize veya gözlerinize temas etmesi durumunda
u
aşağıdaki talimatları uygulayın.
Uyarı! Pil sıvısı, yaralanmaya veya maddi hasara neden olabi-
lir. Cildinize temas etmesi durumunda derhal su ile durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş oluşması durumunda doktora
başvurun. Gözlerinize temas etmesi durumunda derhal temiz
su ile durulayın ve doktora başvurun.
Şarj Aygıtları
Şarj aygıtınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Şebeke
voltajının, nominal değerler levhasında belirtilen voltaja uyup
uymadığını her zaman kontrol edin.
Uyarı! Asla şarj aygıtının yerine sıradan bir elektrik kablosu
kullanmayın.
Black & Decker şarj aygıtınızı sadece birlikte teslim
u
edilmiş olduğu cihazın/aletin şarj edilmesi için kullanın.
Başka piller patlayabilir, yaralanmaya ve hasara neden
olabilir.
Asla şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın.
u
Kablo zarar görürse, tehlikeli bir durum oluşmasını
u
önlemek için üretici veya yetkili bir Black & Decker Servis
Merkezi tarafından değiştirilmesi gerekir.
Şarj aygıtını su ile temas ettirmeyin.
u
Şarj aygıtını açmayın.
u
Şarj aygıtını suya sokmayın.
u

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DV7210EL

This manual is also suitable for:

Dv1410elDv1010el