Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 166

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Quality documents
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
Slowenisch
EG- izjava o skladnosti
Proizvajalec:
Nürnberg
Ozna eni izdelek ustreza predpisom slede ih evropskih smernic:
94/9/EG
Potrjujemo skladnost zgoraj navedenega izdelka po normah:
Prva navedba CE – oznake: 2002
Ozna eni izdelek je namenjen za vgradnjo v drug stroj za uporabo v eksplozijsko ogroženih podro ji in to v conah
22 z neprevodnimi vrstami prahu po EN 60079-10-2 ter smernici 1999/92/EG.
Uporaba je prepovedana, dokler ni zagotovljena skladnost stroja s predpisi 94/9/EG.
Ta izjava potrjuje skladnost z navedenimi direktivami, vendar pa ni garancija za samo sestavo ali garancija za
vsebnost.
Treba je upoštevati varnostna opozorila priložene dokumentacije produkta.
Finnisch
EU-vaatimustemukaisuusvakuutus
Valmistaja:
Nürnberg
Kuvattu tuote vastaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia:
94/9/EY
Vakuutamme, että yllä mainittu tuote on seuraavien standardien mukainen:
CE-merkintä annettu ensimmäisen kerran: 2002
Kuvattu tuote on tarkoitettu asennettavaksi toiseen koneeseen, jota käytetään räjähdysvaarallisissa, sähköä
johtamatonta pölyä sisältävissä tilaluokan 22 tiloissa standardin EN 60079-10-2 ja direktiivin 1999/92/EY
mukaisesti.
Käyttöönotto on kielletty, kunnes koneen on todettu vastaavan direktiivin 94/9/EY määräyksiä.
Tämä selostus todistaa, että tuote vastaa mainittuja direktiivejä, mutta se ei ole ominaisuus- tai kestävyystakuu.
Tuotteen mukana toimitettavan dokumentaation turvallisuusohjeita on noudatettava.
I DT LD
13
166
(po dodatku VIII EG smernici 94/9/EG)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Smernice Evropskega parlametna in sveta za zakonsko prilagajanje predpisov držav lanic za
naprave in varovalne sisteme.V eksplozijsko ogroženih podro jih velja uporaba ustreznih dolo il.
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi
tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä..
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
(EU-direktiivin 94/9/EY liitteen VIII mukaan)
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Seite 11 von
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: