Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 163

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Niederländisch
EG-conformiteitsverklaring
Fabrikant:
Nürnberg
Het omschreven product stemt overeen met de voorschriften van de volgende Europese richtlijn:
94/9/EG
Wij bevestigen de conformiteit van bovengenoemd product met de normen:
Eerste aanbrengen van het CE-keurmerk: 2002
Het omschreven product is bedoeld voor inbouw in een andere machine voor gebruik op explosiegevaarlijke
plaatsen van zone 22 met niet-geleidende stoffen volgens EN 60079-10-2 en richtlijn 1999/92/EG.
De inbedrijfneming is verboden tot de conformiteit van de machine met de Richtlijn 94/9/EG is vastgesteld.
Deze verklaring bevestigt de conformiteit met de genoemde richtlijnen, maar geeft geen garantie betreffende de
gesteldheid of de houdbaarheid.
De veiligheidsaanwijzingen in de meegeleverde productdocumentatie dienen te worden nageleefd.
Norwegisch
EU konformitetserklæring
Produsent:
Nürnberg
Det angitte produktet er i overensstemmelse med forskriftene i følgende europeiske direktiv:
94/9/EU
Vi bekrefter det overnevnte produkts konformitet med standardene:
Første gangs plassering av Ce-MERKING: 2002
Det omtalte produktet er ment for innbygging i en annen maskin for bruk i eksplosjonsfarlige områder i sone 22 med
ikke-ledende støv i henhold til EN 60079-10-2 og Direktiv 1999/92/EU.
Det er forbudt å ta i bruk inntil konformiteten i denne maskinen er fastsatt ut fra Direktiv 94/9/EU.
Denne erklæringen er ingen garanti om egenskaper.
Henvisningene i den medfølgende produktdokumentasjonen må overholdes.
I DT LD
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014
(volgens bijlage VIII van de EG-richtlijn 94/9/EG)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor
gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
(i henhold til EUs direktiv 94/9/EU)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Direktiv fra EU-parlamentet og rådet for tilpasning av medlemsstatenes rettslige forskrifter for
utstyr og beskyttelsessystemer for forskriftemessig bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Quality documents
Seite 8 von 13
163

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: