Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 162

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Quality documents
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
Ungarisch
EU egyez ségi nyilatkozat
Gyártó:
Nürnberg
A jelzett termék megfelel a következ európai irányelvek el írásainak:
94/9/EG
A fent említett termék szabványokkal való egyez ségét a következ kkel igazoljuk:
A CE-jelzés els elhelyezése: 2002
A jelzett termék más gépbe történ elhelyezésre készült a 22-es zónába sorolt nemvezet porok környezetében
területein történ alkalmazáshoz az EN 60079-10-2 szabvány és az 1999/92/EG irányelv szerint.
Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg a gép egyez ségét a 94/9/EG irányelvvel nem rögzítették.
Ez a nyilatkozat tanúsítja a nevezett irányelveknek való megfelel séget, de semmilyen min ségi- vagy tartóssági
garanciát nem jelent.
A csatolt termékdokumentációban szerepl biztonsági utasításokat figyelembe kell venni.
Maltesisch
UE-Dikjarazzjoni ta' Konformità
Manifattur:
Nürnberg
Il-prodott imsemmi jikkorrispondi ma' l-instruzzjonijiet tad-direttivi ewropej.
94/9/KE
Nikkonfermaw il-konformità tal-prodott imsemmi ma' l-istandards:
Applikazzjoni tal-marka CE: 2002
Il-prodott imsemmi huwa ma sub biex ji i immuntat f'magna o ra g all-u u f' ona ta' periklu 22 (trab mhux
konduttiv) skond EN 60079-10-2 u d-Direttiva 1999/92/KE.
Il-prodott ma jistax jibda' ji i m addem sakemm tigi determinata il-konformità ta' din il-magna mad-direttiva 94/9/KE.
Din id-dikjarazzjoni mhix garanzija ta' responsabbiltà dwar il-prodott.
Ir-regoli tad-dokumentazzjoni tal-prodott g andhom jigu obduti.
I DT LD
162
(a 94/9/EG számú EU-irányelv VIII függeléke szerint)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Az Európai Parlament és az Európa Tanács irányelve a tagállamok készülékekre és
rendszerekre vonatkozó jogi el írásainak harmonizálásáról a robbanásveszélyes területeken való
rendeltetésszer használathoz.
(skond l-appendi i VIII tad-Direttiva tal-Kunsill ta'l-Unjoni Ewropea 94/9/KE)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Direttiva tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-li ijiet ta'l-Istati Membri li
jirrigwardaw tag mir u sistemi ta' sigurtà g al u u skond ir-regolamenti f' oni fejn hemm periklu ta'
splu jonijiet.
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
All rights reservedVQ 1013-4-0806
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
védelmi
Seite 7 von 13
Operating Instructions 05/2014

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: