Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Светлини за индикация – нормална работа
Версия от 18V (Литиево-йонна батерия):
1 – 3 Оранжеви светлини по време на работа
Оранжева светлина поставена в стойката за
зареждане
Оранжевата светлина премигва по веднъж на
минута в стойката за зареждане .
Предупредителни светлини (само за версия с
литиево-йонна батерия)
Оранжевата светлина премигва + продуктът
спира работа
Червена светлина - мигане
Червената + Оранжева светлина премигват
+ функцията BRUSHROLLCLEAN™ не работи +
предните светлини са ИЗКЛЮЧЕНИ
Червена светлина – постоянна + ERGORAPIDO™
спира
ВНИМАНИЕ! ERGORAPIDO™ с NiMH батерии няма светодиод при нормална употреба . Светодиодът светва само при зареждане .
Svjetla indikatora-normalan način rada
Verzija 18 V (litij-ionska baterija):
1 – 3 Narančasta svjetla tijekom rada
Narančasto svjetlo kada je uređaj postavljen na
postolje punjača
Narančasto svjetlo trepće jednom u minuti na
postolju punjača.
Svjetla upozorenja (samo litij-ionska verzija)
Narančasto svjetlo treperi + proizvod prestaje
raditi
Crveno svjetlo - treperi
Crveno + narančasto svjetlo trepte funkcija
BRUSHROLLCLEAN™ ne radi + svjetla su
ISKLJUČENA
CRVENO svjetlo – postojano svijetli +
ERGORAPIDO™ prestaje raditi
NAPOMENA! ERGORAPIDO™ s NiMH baterijama nema LED žaruljicu za normalnu upotrebu . LED žaruljica svijetli samo tijekom punjenja .
Какво означава ?
3 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър >
остават 75 %
2 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър >
остават 25 %
1 светлина = ERGORAPIDO™ ще спре след няколко минути.
Няма проблеми - ERGORAPIDO™ се зарежда
Няма проблем –ERGORAPIDO™ е напълно заредена.
Какъв е проблема?
Батерията е празна
Четката се е задръстила.
Функцията BRUSHROLLCLEAN™ е била използвана прекалено
дълго.
ERGORAPIDO™ е прегряла
Što ovo znači?
3 svjetla = baterija je i dalje puna > preostala razina
napunjenosti iznosi 75 %
2 svjetla = baterija je i dalje puna > preostala razina
napunjenosti iznosi 25%
1 svjetlo = ERGORAPIDO™ će prekinuti raditi za nekoliko
minuta.
Nema problema - ERGORAPIDO™ se puni
Nema problema - ERGORAPIDO™ je do kraja pun.
U čemu je problem?
Baterija je prazna
Glava četke je blokirana.
Funkcija BRUSHROLLCLEAN ™ predugo se upotrebljavala.
ERGORAPIDO™ je pregrijan
Какво да правя?
OK
OK
Завършване на почистване + зареждане на
ERGORAPIDO™
OK
Препоръчваме да държите ERGORAPIDO™ в
стойката за зареждане след употреба.
Какво да правя?
Заредете ERGORAPIDO™.
Махнете четката и я изчистете ръчно
Поставете ERGORAPIDO™ в стойката за
зареждане за 10 минути, за да възстановите
функцията.
Почистете филтрите. Проверете тръбата
и накрайника за запушване. Ако това не
помогне, моля свържете се със сервиз.
Što je potrebno učiniti?
ISPRAVNO
ISPRAVNO
Završite čišćenje + napunite
ERGORAPIDO™
ISPRAVNO
Preporučujemo vam da ERGORAPIDO™
držite na postolju punjača nakon
upotrebe.
Što je potrebno učiniti?
Napunite uređaj ERGORAPIDO™.
Skinite glavu četke i ručno je očistite
Kako biste resetirali ovu funkciju,
ERGORAPIDO™ postavite na postolje
punjača tijekom 10 minuta.
Očistite filtre . Provjerite jesu li cijev i
nastavak blokirani. Ako to ne pomogne,
kontaktirajte servis.
69 69
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V