Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Kontrolki – prawidłowe działanie
Wersja 18 V (akumulator Li-Ion):
1-3 pomarańczowe kontrolki podczas pracy
Pomarańczowa kontrolka po umieszczeniu
odkurzacza w stacji ładującej
Pomarańczowa kontrolka miga co minutę po
umieszczeniu odkurzacza w stacji ładującej.
Kontrolki ostrzegawcze (tylko wersja z akumulatorem
Li-Ion)
Pomarańczowa kontrolka miga i urządzenie
zatrzymuje się
Miga czerwona kontrolka
Miga czerwona i pomarańczowa kontrolka, nie
działa funkcja BRUSHROLLCLEAN™ i wyłączone jest
przednie oświetlenie ssawki
Stale świeci się czerwona kontrolka i nastąpiło
wyłączenie odkurzacza ERGORAPIDO™
UWAGA! Podczas normalnej pracy odkurzacza ERGORAPIDO™ z akumulatorem NiMH nie świeci się żadna kontrolka LED . Kontrolka LED świeci się tylko podczas ładowania .
Lumini indicatoare – funcţionare normală
Versiunea de 18 V (acumulator Li-Ion):
1 – 3 Lumini portocalii pe durata utilizării
Lumină portocalie când este pus în staţia de
încărcare
Lumina portocalie clipeşte o dată pe minut în
staţia de încărcare.
Lumini de avertizare (Doar versiunea cu Li-Ion)
Lumina portocalie clipeşte + produsul se
opreşte
Lumină roşie - clipitoare
Lumina roşie + portocalie clipeşte + funcţia
BRUSHROLLCLEAN ™ nu funcţionează +
luminile faţă sunt oprite OFF
Lumină roşie – constantă + ERGORAPIDO™ se
opreşte
ATENŢIE! ERGORAPIDO™ cu acumulator NiMH nu are un LED aprins la utilizarea normală . LED-ul este aprins doar la încărcare .
Co oznacza to wskazanie
3 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >75%.
2 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >25%.
1 kontrolka = odkurzacz ERGORAPIDO™ wyłączy się za kilka minut.
Urządzenie działa prawidłowo – trwa ładowanie odkurzacza
ERGORAPIDO™
Urządzenie działa prawidłowo – odkurzacz ERGORAPIDO™ jest w
pełni naładowany.
Jaki wystąpił problem?
Akumulator jest rozładowany
Wałek szczotki jest zablokowany.
Funkcja BRUSHROLLCLEAN™ była używana przez zbyt długi czas.
Odkurzacz ERGORAPIDO™ jest przegrzany
Ce înseamnă?
3 lumini = Capacitatea acumulatorului este suficientă > 75 %
2 lumini = Capacitatea acumulatorului este suficientă > 25 %
1 lumină = ERGORAPIDO™ se va opri în câteva minute.
Nicio problemă - ERGORAPIDO™ se încarcă
Nicio problemă – ERGORAPIDO™ este încărcat complet.
Problemă?
Acumulatorul este gol
Rola perie este blocată.
Funcţia BRUSHROLLCLEAN™ a fost utilizată prea mult timp.
ERGORAPIDO™ este supraîncălzit
Co zrobić?
OK
OK
Zakończyć odkurzanie i naładować odkurzacz
ERGORAPIDO™
OK
Zaleca się, aby po użyciu odkurzacza
ERGORAPIDO™ umieszczać go w stacji
ładującej.
Co zrobić?
Naładować odkurzacz ERGORAPIDO™.
Wymontować wałek szczotki i wyczyścić go
ręcznie
Umieścić odkurzacz ERGORAPIDO™ na 10 minut
w stacji ładującej, aby przywrócić działanie
funkcji.
Oczyścić filtry. Sprawdzić, czy nie jest zatkany
wąż lub ssawka. Jeśli to nie rozwiąże problemu,
należy skontaktować się z serwisem.
Ce trebuie făcut?
OK
OK
Terminaţi curăţarea şi încărcaţi
ERGORAPIDO™
OK
După utilizare, vă recomandăm să ţineţi
ERGORAPIDO™ în staţia de încărcare.
Ce trebuie făcut?
Încărcaţi ERGORAPIDO™.
Scoateţi rola perie şi curăţaţi-o manual
Puneţi ERGORAPIDO™ în standul de
încărcare timp de 10 minute pentru a
reseta funcţia.
Curăţaţi filtrele. Verificaţi furtunul şi duza
pentru blocaje. Dacă problema nu se
rezolvă, contactaţi un centru de service.
73 73
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V