Download Print this page

Recomandări Privind Siguranţa - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Recomandări privind siguranţa
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub
supraveghere sau după o scurtă instruire care să le
ofere informaţiile necesare pentru utilizarea sigură a
aparatului şi care să le permită să înţeleagă riscurile la
care se expun.
• ERGORAPIDO™ trebuie să fie utilizat numai de
către adulţi şi doar pentru aspirarea normală într-
un mediu casnic.
• Asiguraţi-vă că aspiratorul este depozitat într-un
loc uscat.
• Toate lucrările de service sau reparaţiile trebuie
efectuate de un centru de service Electrolux
autorizat.
• Deconectaţi ERGORAPIDO™ de la staţia de
încărcare înainte de a face operaţii de curăţenie
sau întreţinere asupra ERGORAPIDO™.
• Copiii trebuie ţinuţi sub supraveghere pentru ca
aceştia să nu se joace cu aparatul.
• Materialele de ambalare, de ex. pungile din plastic
nu trebuie să fie accesibile copiilor, pentru a evita
sufocarea.
• Fiecare aspirator este conceput pentru o tensiune
specifică. Verificaţi dacă tensiunea de alimentare
este aceeaşi cu cea declarată pe plăcuţa cu date
tehnice de pe adaptorul de încărcare.
• Utilizaţi doar adaptorul de încărcare original
destinat pentru ERGORAPIDO™.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul:
• În zone umede.
• Aproape de gaze inflamabile etc.
• Când produsul prezintă semne vizibile de
deteriorare.
• Pe obiecte ascuțite sau lichide.
• Pe zgură fierbinte sau rece, mucuri de ţigări
aprinse etc.
• Pe praf fin, de exemplu din tencuială, beton, făină,
cenuşă fierbinte sau rece.
• Nu lăsaţi aspiratorul în lumina directă a razelor
solare.
• Evitaţi expunerea aspiratorului la căldură
puternică.
• Celulele acumulatorului din interior nu trebuie
demontate, scurtcircuitate, plasate pe o suprafaţă
metalică.
• Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrele sale.
• Nu atingeţi rola perie dacă aspiratorul este pornit
şi peria se învârte.
Utilizarea aspiratorului în circumstanţele de mai
sus poate cauza vătămări corporale grave sau
deteriorarea produsului. Astfel de vătămare sau de
deteriorare nu este acoperită de garanţie sau de
Electrolux.
Această garanţie nu include reducerea duratei de
funcţionare a bateriei datorită îmbătrânirii sau uzurii
bateriei deoarece durata de funcţionare a acestei
depinde de numărul de utilizări şi natura acestora.
29 29
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V