Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
52 52
Indicatielampjes - normale werking
18V versie (li-ion batterij) :
1 – 3 oranje lampjes tijdens de werking
Oranje lampje bij plaatsing in het laadstation
Oranje lampje knippert eenmaal per minuut in
het laadstation.
eng
Waarschuwingslampjes (alleen li-ion-versie)
Oranje lampje knippert + product stopt
de
Rood lampje - knippert
Rood + Oranje lampje knippert +
fra
BRUSHROLLCLEAN™-functie werkt niet +
koplampen zijn UIT
ita
ROOD lampje - constant + ERGORAPIDO™
stopt
esp
LET OP! De ERGORAPIDO™ met NiMH-batterijen heeft geen LED-lampje bij normaal gebruik . Het LED-lampje brand alleen wanneer tijdens het opladen .
por
Indikatorlamper-normal drift
18V version (lithium-ion batteri):
1 – 3 Orange lys under drift
ned
Orange lys når den stilles i ladestander
Orange lys blinker én gang i minuttet i
dan
ladestanderen.
nor
Advarselslamper (kun lithium-ion batteri)
Orange lys blinker + produkt standser
sve
Rødt lys - blinker
Rødt + Orange lys blinker + funktionen
BRUSHROLLCLEAN™ virker ikke + lygter er
fin
slukket
RØD lampe – konstant og ERGORAPIDO™
rus
standser
BEMÆRK! ERGORAPIDO™ med NiMH-batterier har ikke LED ved normal brug . LED-lampen lyser kun under opladning .
arb
Wat betekent het?
3 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 75 %
resterend
2 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 25%
resterend
1 lampje = ERGORAPIDO™ stopt over een paar minuten.
Geen probleem, de ERGORAPIDO wordt opgeladen
Geen probleem –ERGORAPIDO™ is volledig opgeladen.
Wat is het probleem?
Batterij is leeg
De borstelrol zit vast
De BRUSHROLLCLEAN™-functie is te lang achter elkaar
gebruikt.
ERGORAPIDO™ is oververhit
Hvad betyder det?
3 lamper = Batterikapaciteten er stadig god > 75 % tilbage
2 lamper = Batterikapaciteten er stadig god > 25 % tilbage
1 lampe = ERGORAPIDO™ vil standse inden få minutter.
Intet problem - ERGORAPIDO™ er under opladning
Intet problem –ERGORAPIDO™ er fuldt opladet.
Hvad er problemet?
Batteriet er fladt
Børsterullen er blokeret.
Funktionen BRUSHROLLCLEAN ™ har været brugt for længe.
ERGORAPIDO™ er overophedet
Wat te doen?
OK
OK
Rond het stofzuigen af en laad de
ERGORAPIDO™ op
OK
We raden u aan de ERGORAPIDO™ na
gebruik in het laadstation te laten staan.
Wat moet u doen?
Laad de ERGORAPIDO™ op.
Verwijder de borstelrol en maak deze
handmatig schoon
Plaats de ERGORAPIDO™ 10 minuten
in het oplaadstation om de functie te
resetten.
Reinig de filters. Controleer de slang en
het mondstuk op blokkeringen.
Als dit niet helpt, neemt u contact op met
de klantenservice.
Hvad du skal gøre?
OK
OK
Afslut rengøring, og oplad ERGORAPIDO™
OK
Det anbefales at sætte ERGORAPIDO™ i
ladestanderen efter brug.
Hvad du skal gøre?
Oplad ERGORAPIDO™.
Tag børsterullen af, og rengør den med
hånden
Sæt ERGORAPIDO™ i ladestanderen i 10
minutter for at genoprette funktionen.
Rengør filtrene. Se slangen og
mundstykket efter for blokeringer.
Hvis det ikke virker, skal du kontakte et
servicecenter.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V