Download Print this page

Güvenlik Önlemleri - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Güvenlik önlemleri
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• ERGORAPIDO™ yalnızca yetişkinler tarafından
ve ev ortamında normal süpürme işlerinde
kullanılmalıdır.
• Elektrikli süpürgenin kuru bir alanda
saklandığından emin olun.
• Tüm servis ve onarımlar yetkili Electrolux servis
merkezi tarafından yapılmalıdır.
• ERGORAPIDO™'nuzu temizlemeden ya da ona
bakım yapmadan önce ERGORAPIDO™'yu şarjdan
çekin.
• ocukların, cihazla oynamadıklarından emin
olacak şekilde gözetim altında tutulması gerekir.
• Ambalaj malzemeleri, örneğin plastik poşetler
boğulma riskine karşı çocukların erişebileceği
yerlerden uzak tutulmalıdır.
• Her elektrikli süpürge belli bir voltaja göre
tasarlanmıştır. Kullanacağınız elektrik voltajının şarj
adaptörü üzerindeki bilgi etiketinde belirtilenle
aynı olduğunu kontrol edin.
• Yalnızca ERGORAPIDO™ için tasarlanmış orijinal
şarj adaptörünü kullanın.
Elektrikli süpürgeyi şu koşullarda asla kullanmayın:
• Islak alanlarda.
• Yanıcı gaz vb. yakınlarında.
• Üründe gözle görülür hasar varsa.
• Keskin objeler veya sıvılar üzerinde.
• Kızgın veya sönmüş közler, yanmakta olan sigara
izmaritleri gibi öğeler üzerinde.
• Alçı, beton, un sıcak veya soğuk küller gibi ince
tozlar üzerinde.
• Elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışığına maruz
kalacak şekilde bırakmayın.
• Elektrikli süpürgeyi yüksek sıcaklığa maruz
bırakmayın.
• İçindeki batarya hücresi sökülmemeli, kısa devre
yaptırılmamalı, metal bir yüzeye konulmamalıdır.
• Elektrikli süpürgeyi asla filtresiz kullanmayın.
• Süpürge çalışır haldeyken ve fırça merdanesi
dönerken fırça merdanesine dokunmaya
çalışmayın.
Elektrikli süpürgenin yukarıdaki koşullarda kullanımı
ciddi kişisel yaralanma ya da üründe hasara neden
olabilir. Bu tür bir zarar garanti ya da Electrolux
tarafından karşılanmaz.
Bu garanti, pil ömrünün kullanım miktarına ve
şekline bağlı olarak faklılık gösterdiği için, pil ömrü
ya da kullanımından kaynaklanan pil çalışma süresi
azalmalarını kapsamaz.
31 31
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V