Download Print this page

Sigurnosna Upozorenja - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sigurnosna upozorenja

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 i više godina
i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
• Uređaj ERGORAPIDO™ smiju upotrebljavati samo
odrasle osobe i samo za uobičajeno usisavanje u
domaćinstvu.
• Usisivač držite na suhom mjestu.
• Sve servisne radnje ili popravke smije provoditi
ovlašteni Electrolux servis.
• Prije čišćenja ili održavanja isključite
ERGORAPIDO™ iz punjača.
• Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni
da se ne igraju uređajem.
• Ambalaža, npr. plastične vrećice, ne smije biti
dostupna djeci kako bi se izbjeglo gušenje.
• Svaki usisivač izrađen je za određenu vrijednost
napona. Provjerite je li napon vašeg napajanja
jednak onome na nazivnoj pločici adaptera
punjača.
• Upotrebljavajte isključivo originalni adapter
punjača izrađen za ERGORAPIDO™.
Usisivač nikad ne upotrebljavajte:
• U vlažnim područjima.
• U blizini zapaljivih plinova itd.
• Ako su na proizvodu vidljivi znakovi oštećenja.
• Na oštrim predmetima ili tekućinama.
• Na vrućem ili hladnom pepelu, neugašenim
opušcima cigareta itd.
• Na sitnoj prašini gipsa, betona, brašna, vrućeg ili
hladnog pepela.
• Usisivač ne ostavljajte na izravnom sunčevom
svjetlu.
• Izbjegavajte izlaganje usisivača jakom izvoru
topline.
• Unutarnje ćelije baterija ne smiju se rastavljati,
kratko spajati, postavljati na metalnu površinu.
• Usisivač nikad ne upotrebljavajte bez njegovih
filtara:
• Ne dodirujte glavu četke dok je usisivač uključen a
četka se okreće.
Upotreba usisivača u gore navedenim uvjetima može
prouzročiti ozbiljne osobne ozljede ili oštećenje
proizvoda. Jamstvo i tvrtka Electrolux ne pokrivaju
takve ozljede ili oštećenje.
Ovo jamstvo ne pokriva skraćenje životnog vijeka
baterije do kojeg dolazi uslijed starosti baterije ili
upotrebe jer životni vijek baterije ovisi o količini i
načinu upotrebe.
21 21
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V