Download Print this page

Техніка Безпеки - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Застереження з техніки безпеки
32 32
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й
особи без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише за умови, що
вони перебувають під наглядом або пройшли
інструктаж стосовно безпечного користування
приладом і розуміють пов'язані ризики.
• Користуватися пилососом ERGORAPIDO™
bul
дозволяється тільки дорослим людям. Він
призначений виключно для звичайного
cro
прибирання в домашніх умовах.
• Зберігайте пилосос у сухому місці.
cze
• Для виконання ремонту й технічного
обслуговування звертайтеся до
est
уповноваженого сервісного центру Electrolux.
• Перед виконанням чищення чи
slk
техобслуговування пилосос ERGORAPIDO™
необхідно зняти із зарядної станції.
hun
• Пильнуйте, щоб діти не гралися з приладом.
• Пильнуйте, щоб упаковка (пластикові пакети
latv
тощо) не потрапляла в руки дітям. Небезпека
задушення!
lith
• Кожна модель пилососа розрахована на певну
напругу. Переконайтеся, що напруга в мережі
pol
збігається з даними на заводській табличці, яка
знаходиться на зарядному адаптері.
• Використовуйте тільки оригінальний
rom
зарядний адаптер, призначений для пилососа
ERGORAPIDO™.
gre
tur
ukr
slo
Не використовуйте пилосос:
• для прибирання у вологих місцях;
• поряд із горючими газами тощо;
• якщо прилад має помітні ознаки пошкодження;
• для прибирання гострих предметів і рідин;
• для збирання гарячого або холодного попелу,
недопалків тощо;
• для збирання дрібного пилу (наприклад,
штукатурка, бетон, борошно, гарячий або
холодний попіл).
• Не залишайте пилосос під прямими променями
сонця.
• Пильнуйте, щоб пилосос не зазнавав дії надто
високих температур.
• Вбудований акумулятор не можна розбирати,
ставити на металеву поверхню та закорочувати
його контакти.
• Не використовуйте пилосос без фільтрів.
• Не торкайтеся до щіткового валика, якщо
пилосос увімкнений, а щітковий валик
обертається.
Використання пилососа за наведених вище
обставин може призвести до серйозних
травм і пошкодження приладу. На такі травми
й пошкодження не розповсюджується дія
гарантійних та інших зобов'язань компанії
Electrolux.
Ця гарантія не розповсюджується на скорочення
тривалості роботи від акумулятора, спричинене
його старінням чи використанням.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V