Download Print this page

Turvallisuusohjeet - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Turvallisuusohjeet

Alle 8 vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
• ERGORAPIDO™-imuri on tarkoitettu vain
aikuisten käyttöön ja normaaliin kotiympäristön
imuroimiseen.
• Varmista, että pölynimuria säilytetään kuivassa
paikassa.
• Ainoastaan valtuutettu Electrolux-huoltopalvelu
saa suorittaa kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet.
• Irrota ERGORAPIDO™ laturista ennen
ERGORAPIDO™-laitteen puhdistamista tai ylläpitoa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee
pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran
välttämiseksi.
• Pölynimurit on tarkoitettu tiettyyn jännitteeseen.
Tarkista, että syöttöjännite vastaa laturin
sovittimessa olevan arvokilven jännitearvoa.
• Käytä ainoastaan alkuperäistä ERGORAPIDO™-
imuriin tarkoitettua lataussovitinta.
Älä koskaan käytä pölynimuria:
• Kosteissa olosuhteissa.
• Syttyvien kaasujen, jne. lähellä.
• Kun tuotteessa on nähtävissä olevia vaurioita.
• Teräviin esineisiin tai nesteisiin.
• Kuumaan tai kylmään tuhkaan, sytytettyihin
tupakannatsoihin, jne.
• Hienoon pölyyn, esimerkiksi kipsistä, betonista,
jauhoista, kuumasta tai kylmästä tuhkasta
tulevaan pölyyn.
• Älä jätä pölynimuria suoraan auringonvaloon.
• Älä altista pölynimuria voimakkaalle lämmölle.
• Akkukennoja ei saa purkaa, asettaa oikosulkuun tai
metallipinnan päälle.
• Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodattimia.
• Älä kosketa harjarullaan, kun imuri on kytketty
toimintaan ja harjarulla pyörii.
Jos pölynimuria käytetään yllä mainituissa
olosuhteissa, seurauksena voivat olla vakavat
henkilövahingot tai laitteen vaurioituminen. Takuu
ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä Electrolux
ota niistä vastuuta.
Tämä takuu ei kata akun käyttöajan vähentymistä
akun käyttöiän tai käytön seurauksena, sillä akun
käyttöikä riippuu käytön määrästä ja luonteesta.
17 17
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
rus
arb

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V