Download Print this page

Varnostna Navodila - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Varnostna navodila

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Sesalnik ERGORAPIDO™ lahko uporabljate samo za
običajno sesanje v domačem okolju.
• Sesalnik morate hraniti v suhem prostoru.
• Vsa servisna dela ali popravila morajo opraviti v
pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru.
• Pred čiščenjem sesalnika ERGORAPIDO ali
vzdrževalnimi deli na njem izključite sesalnik
ERGORAPIDO™ iz električnega omrežja.
• Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite
igranje z napravo.
• Embalažni material, npr. plastične vrečke, ne sme
biti dosegljiv otrokom, da preprečite zadušitev.
• Vsak sesalnik je zasnovan za določeno napetost.
Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti
s ploščice za tehnične navedbe na napajalnem
adapterju.
• Uporabljajte le originalni napajalni adapter,
zasnovan za sesalnik ERGORAPIDO™.
Sesalnika ne uporabljajte v naslednjih primerih:
Na vlažnih območjih.
V bližini vnetljivih plinov itd.
Ko je izdelek videti poškodovan.
Za sesanje ostrih predmetov ali tekočin.
Za sesanje vročih ali hladnih ugaskov, cigaretnih
ogorkov itd.
Za sesanje drobnega prahu, npr. od mavca, betona,
moke, vročega ali hladnega pepela.
Sesalnika ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Sesalnika ne izpostavljajte močni vročini.
Baterijskih celic znotraj ne smete razstavljati,
povzročiti kratkega stika na njih in postavljati ob
kovinsko površino.
Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.
Ne dotikajte se valjčne ščetke, ko sesalnik deluje in se
ščetka obrača.
Če sesalnik uporabljate v zgoraj navedenih
okoliščinah, lahko pride do hudih telesnih poškodb
ali škode na sesalniku. Takšnih poškodb ali škode ne
krije garancija ali Electrolux.
Ta garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije
zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska
doba baterije odvisna od pogostosti in načina
uporabe.
33 33
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V