Download Print this page

Nurodymai Dėl Saugos - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nurodymai dėl saugos
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip
saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus
pavojus.
• Dulkių siurblį „ERGORAPIDO™" gali naudoti tik
suaugusieji ir tik įprastam dulkių siurbimui buityje.
• Siurblį laikykite tik sausoje vietoje.
• Visą siurblio techninę priežiūrą ir remontą turi
atlikti tik įgaliotojo „Electrolux" techninės priežiūros
centro darbuotojai.
• Atjunkite „ERGORAPIDO™ nuo kroviklio, prieš
atlikdami „ERGORAPIDO™" valymo arba techninės
priežiūros darbus.
• Prižirėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
• Pakavimo medžiagos, pvz., plastikiniai maišeliai,
neturi būti pasiekiami vaikams, kad jiems nekiltų
pavojus uždusti.
• Kiekvienas dulkių siurblys numatytas jungti prie
tam tikros įtampos elektros lizdo. Patikrinkite, ar
tiekiama įtampa atitinka nurodytąją ant krovimo
adapterio esančioje techninių duomenų lentelėje.
• Naudokite tik originalų, „ERGORAPIDO™"
pagamintą krovimo adapterį.
Dulkių siurbliu niekada nesiurbkite:
• Drėgnose vietose.
• Šalia degių dujų ar pan.
• Kai gaminys yra akivaizdžiai apgadintas.
• Aštrių daiktų arba skysčių.
• Karšto arba šalto šlako, rusenančių nuorūkų ir pan.
• Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų, karštų ar
šaltų pelenų.
• Nepalikite dulkių siurblio ant tiesioginių saulės
spindulių.
• Venkite dulkių siurblį laikyti prie didelės šilumos
šaltinio.
• Akumuliatoriaus elementų negalima demontuoti,
sujungti trumpuoju jungimu, dėti šalia metalinio
paviršiaus.
• Niekada nenaudokite siurblio, jei neįdėti filtrai.
• Nebandykite liesti ritininio šepečio, kai dulkių
siurblys yra įjungtas ir ritininis šepetys sukasi.
Naudojant dulkių siurblį tokiomis sąlygomis, galima
smarkiai susižeisti arba sugadinti gaminį. Tokiam
gedimui garantija netaikoma; „Electrolux" neatsako
už tokį susižeidimą.
27 27
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V