Download Print this page

AEG MRC 4117 Instruction Manual: Overzicht Van De

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
18
Speciale veiligheidsinstructies
• Het apparaat mag niet op extreem hete, koude, stoffige of vochtige plaatsen
worden gebruikt.
• Kies een geschikte standplaats voor het apparaat bijv. een droog, vlak, stroef
oppervlak waarop u het apparaat goed kunt bedienen.
• Let op een goede beluchting van het apparaat!
• Dek géén ventilatieopeningen af met voorwerpen zoals tijdschriften, tafelkleed-
jes, gordijnen enz.
• Raak de netsteker of de kabel nooit met natte handen aan.
• Houd de netkabel verwijderd van verwarmingsapparaten.
• Plaats nooit een zwaar voorwerp op de netkabel.
• Houd het apparaat verwijderd van bloemenvazen, badkuipen, wastafels enz.
Wanneer vloeistof in het apparaat binnendringt, kan ernstige schade ontstaan.
Overzicht van de bedieningselementen
Fig. 1
1
SOUND toets
2
LCD-scherm
3
UP toets
4
DOWN toets
5
CHNEL toets (kanaal)
6
CH+ toets
7
Batterijenvakje
8
Resettoets
9
RADIO toets
10 CH- toets
11 MODE toets
12 SET toets
13 TIMER toets
14 Achterzijde (niet afgebeeld)
DC 4,5 V jack
FM antenne
Luidspreker
Fig. 2
Normale Schermmodus

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: