Download Print this page

Advertisement

Pierwsze użycie urządzenia/wprowadzenie
• Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia, np. suche, niezbyt śliskie miejsce,
gdzie można łatwo je obsługiwać.
• Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone.
• Usunąć folię ochronną z wyświetlacza, o ile tam jeszcze jest.
Wkładanie baterii (zasilanie awaryjne)
(Baterie nie są dołączone do zestawu urządzenia)
W razie odcięcia zasilania lub jeśli urządzenie jest odłączone, z wstawionymi bate-
riami, wszelkie ustawienia zostaną zachowane.
1. Otwórz znajdującą się na spodzie urządzenia komorę baterii (7).
2. Włożyć 2 baterie AG13 1,5V. Uwzględnić prawidłowe ułożenie biegunów
(oznaczenie w dolnej części komory baterii).
3. Zamknąć komorę baterii.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjąć baterie w celu
uniknięcia wycieku kwasów z baterii.
UWAGA:
• Nie używać różnych rodzajów baterii ani nowych i używanych baterii razem.
• Nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpadami. Prosimy odnieść baterie do
odpowiednich punktów zbiórki lub zwrócić je do sprzedawcy.
OSTRZEŻENIE:
Nie narażać baterii na działanie wysokich temperatur ani bezpośrednie
nasłonecznienie, ani nie wyrzucać baterii do ognia ze względu na
niebezpieczeństwo wybuchu!
Zasilanie (Zasilacz)
• Włóż wtyczkę z bolcami do odpowiednio zainstalowanego trójwtykowego
gniazda 230 V, 50 Hz. Podłącz urządzenie, wkładając złącze wtyczki do gniazda
DC 4,5 V urządzenia.
• Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartościom na tabliczce znamio-
nowej.
• Jeśli bateria zasilania awaryjnego nie zostanie włożona, ustawienia godziny i
stacji zostaną usunięte w przypadku przerwy w dostawie prądu lub odłączenia
urządzenia od zasilania.
Język polski
81

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: