Download Print this page

Advertisement

Magyarul
94
4. A talált rádióadó mentéséhez tartsa lenyomva a CHNEL gombot, amíg egy
hangjelzést nem hall. A rádióadót a készülék eltárolta az előre kiválasztott
memóriahelyre.
5. Ha túl gyenge a vétel, változtassa meg a vezetékes antenna helyzetét, hogy
javítsa vele a vételt.
MEGJEGYZÉS:
Az összes mentett rádióadó törölhető a CH+ és a CHNEL gombok egyszerre törté-
nő lenyomásával.
Tárolt rádióadók kiválasztása
A tárolt rádióadó kiválasztásához nyomja meg egymás után többször a CHNEL
gombot (5).
Hangerő
A hangerő az UP/DOWN gombok (3/4) segítségével szabályozható.
Hőmérséklet kijelzés
A készülék érzékeli az aktuális környezeti hőmérsékletet és megjeleníti azt a kijel-
zőn.
• Normál kijelzési módban (2. ábra) megváltoztathatja a hőmérséklet kijelzését °C
(Celsius fok) és °F (Fahrenheit fok) megjelenítése között a DOWN gombbal.
Kikapcsolás
A készülék ki van kapcsolva, ha a kijelző a normál módot mutatja (lásd 2. ábra).
Gyári alapbeállítások visszaállítása
Bármilyen a működés során tapasztalt hiba kijavítható a Visszaállítás gomb meg-
nyomásával.
• Egy drót vagy egy hasonló tárgy segítségével nyomja meg a (8) gombot az
elektronika visszaállításához.
Idő beállítása
• Normál kijelzési módban (2. ábra) nyomja meg a SET gombot (12).
• Beállíthatja az órát, a percet, az évet, a hónapot, a napot és a hét napjait ebben
a sorrendben az UP (3) és a DOWN (4) gombok segítségével.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: