Download Print this page

Advertisement

Nederlands
22
Tijd Instellen
• Druk, in normale schermmodus (Fig. 2), op de SET toets (12).
• U kunt het uur, de minuten, het jaar, de maand, de dag en de weekdag in deze
volgorde instellen, door op de UP (3) en DOWN (4) toetsen te drukken.
• Bevestig elke keer uw invoer met de SET toets. Het daarna in te voeren item
knippert op het scherm.
OPMERKING:
• Als er binnen 30 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, hoort u een
signaal en de invoer wordt opgeslagen.
• Druk op de UP toets in de normale modus om te wisselen tussen de 12h en
24h-weergave.
• Bij de 12h-weergave verschijnt het volgende:
• Bij het selecteren van de weekdag (DAY), kunt u kiezen tussen Engels, Frans,
Duits, Spaans, Italiaans en Russisch.
Wekfunctie
U kunt ervoor kiezen om gewekt te worden met Natuurgeluiden, een Melodie of
met de Radio.
Wakker worden met Natuurgeluiden/Melodie (
1. Druk, in de normale schermmodus (Fig. 2), op de MODE toets (11), totdat
ALARM en het Symbool "
2. Maak een keuze uit de 11 toonopties met de DOWN toets (4). Dit zijn: "Boer-
derij", "Bos", "Stromend Water", "Stromend Water en Vogels", "Oceaan en Zee-
meeuwen", "Mix van de 5 voorgaande tonen", "Brahms Wiegenlied", "Twinkle
Little Star", "The Blue Bells of Scotland", "Alle Vögel sind schon da" en "Plaisir
d'amore".
3. Activeer de alarmfunctie met de UP toets (3). Druk herhaaldelijk op de UP
toets om een keuze te maken uit de volgende opties:
: Alarmfunctie geactiveerd. Wanneer de ingestelde wektijd wordt
bereikt, wordt het geselecteerde Natuurgeluid of de Melodie afgespeeld.
Het alarm wordt uitgeschakeld tot de volgende dag, nadat er op de SOUND
toets (1) wordt gedrukt.
AM = ochtend, PM = middag
" op het scherm verschijnen.
)

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: