Download Print this page

Advertisement

Visszaszámláló
• Normál kijelzési módban (2. ábra) nyomja meg a MODE gombot (11), amíg a
TIMER felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
• Nyomja le a SET gombot (12). Az órák elkezdenek villogni. Beállíthatja az órát,
percet és a másodpercet ebben a sorrendben az UP (3) és a DOWN (4) gombok
segítségével. Mindig erősítse meg a beállítást a SET gombbal. Az éppen beállít-
ható kijelzés villog a kijelzőn.
• Aktiválja a funkciót az UP gomb megnyomásával. A visszaszámláló kb. 30 má-
sodpercig látható a kijelzőn. Ezután egy rövid hangjelzés hallható és a normál
kijelzési mód jelenik meg. A visszaszámlálás a háttérben folytatódik.
• A visszaszámláló lejártával egy riasztási hangjelzés hallható kb. 1 percig. A
funkció kikapcsolásához nyomja meg a SOUND (1) gombot.
MEGJEGYZÉS:
Használja a DOWN gombot a visszaszámláló nullára állításához.
Késleltetett kikapcsolás
Ez a funkció opcionálisan használható a Természet hangjai vagy a dallamok vala-
melyikével.
• Normál kijelzési módban (2. ábra), nyomja meg a TIMER gombot (13) az időkés-
leltetés beállításához (10-60 perc).
• Aktiválja a funkciót a SOUND gombbal (1). A megadott idő elteltével a készülék
automatikusan kikapcsol.
• Ezt a funkciót a SOUND gombbal (1) ismét meg lehet szüntetni.
Tisztítás
• Tisztítás előtt húzza ki a dugaszt a konnektorból!
• Enyhén nedves ruhával, adalékszer nélkül tisztítsa a készüléket!
• Ne mártsa a készüléket vízbe!
Magyarul
97

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: