Download Print this page

Advertisement

Українська
104
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не залишайте під прямим сонячним промінням або у середовищах
з високою температурою. Не кидайте батареї у вогонь – існує не-
безпека вибуху!
Налаштування і збереження станцій
1. Щоб перемкнути виріб у режим радіо, натисніть кнопку RADIO
(9). На дисплеї відобразиться позначка режиму радіо та поточна
частота (2).
2. Щоб зберегти станцію, виберіть для неї місце в пам'яті за допомо-
гою кнопки CHNEL (5).
3. Щоб налаштувати станцію, натисніть кнопку CH+ (6) або кнопку
CH- (10). На дисплеї відобразиться відповідна частота.
4. Щоб зберегти знайдену станцію, потрібно натиснути та утримувати
кнопку CHNEL, допоки не пролунає звуковий сигнал. Тепер стан-
цію збережено у визначеному місці пам'яті.
5. Якщо прийом занадто слабкий, змініть положення антени на таке,
де прийом буде кращим.
ПРИМІТКА.
Щоб видалити всі збережені радіостанції, потрібно одночасно
натиснути кнопки CH+ і CHNEL.
Вибір збережених станцій
Щоб вибрати збережену радіостанцію, кілька разів натискайте кнопку
CHNEL (5).
Сила звуку
Налаштувати гучність можна за допомогою кнопок UP/DOWN (3/4).
Відображення температури
Виріб визначає поточну температуру навколишнього середовища і
відображає її на дисплеї.
• У звичайному режимі відображення (мал. 2) за допомогою кнопки
DOWN можна вибрати відображення у форматі °C (температура
за Цельсієм) або °F (температура за Фаренгейтом).

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: