Download Print this page

Advertisement

Nederlands
20
LET OP:
• Gebruik de meegeleverde stroomadapter uitsluitend voor dit apparaat. Ge-
bruik het niet voor andere apparatuur.
• Gebruik alleen een stroomadapter met 4,5 V (
nen het apparaat beschadigen.
OPMERKING:
Haal de stekker uit het stopcontact wanneer voor langere tijd niet gebruikt.
Batterij Plaatsen
U kunt het apparaat ook gebruiken met toepassing van 3 Type R6 "AA" batterijen.
1. Open de batterijhouder (7) op de onderzijde.
2. Plaats 3 R6 "AA" batterijen 1,5 V. Let op de juiste polariteiten (aangegeven aan
de onderkant van het batterijvak).
3. Sluit het batterijvak.
4. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moeten de batterijen uit het
apparaat gehaald worden om lekkage van batterijvloeistof te voorkomen.
LET OP:
• Gebruik nooit verschillende typen batterijen of oude en nieuwe batterijen
door elkaar.
• Batterijen mogen niet weggeworpen worden in de vuilnisbak. Breng gebruikte
batterijen naar inzamelpunten of breng ze terug naar de verkoper.
WAARSCHUWING:
Stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht, en gooi
ze nooit in het vuur i.v.m. explosiegevaar!
Zenders instellen en opslaan
1. Druk op de RADIO toets (9), om het apparaat op radiomodus te schakelen. Het
radiosymbool en de huidige frequentie verschijnen op het scherm (2).
2. Wanneer u een zender wilt opslaan, selecteer dan een geheugenlocatie door
op de CHNEL toets (5) te drukken.
3. Druk op de CH+ toets (6) of de CH- toets (10) om een zender in te stellen. De
overeenkomstige frequentie wordt op het scherm getoond.
), andere adapters kun-

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: