Download Print this page

AEG MRC 4117 Instruction Manual: Українська

Hide thumbs

Advertisement

Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читай-
те інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним тало-
ном, касовим чеком та, по мірі можливості, з картонною коробкою і
внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде передано третім осо-
бам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.
• Для запобігання ризику пожежі або удару струмом, не допускайте
зволоження приладу. Не користуйтеся приладом поблизу води (на-
приклад ванні кімнати, басейни, вологі підвали).
• Використовуйте прилад у приватних цілях та за передбаченим при-
значенням. Прилад не призначено для промислового використання.
• Адаптер живлення призначено лише для використання у сухому
середовищі.
• Упевніться, що вихідна напруга, струм і полярність адаптера жив-
лення відповідають номінальним технічним характеристикам!
• Не торкайтеся адаптера живлення руками!
• Перш ніж чистити пристрій чи у разі помилки відключіть адаптер
живлення від пристрою.
• Упевніться, що кабель адаптера не зігнутий, не пошкоджений і не
пролягає над чи не контактує з джерелами тепла.
• Підключайте прилад виключно до належним чином встановленого
джерела живлення. Зверніть увагу на те, щоб вказана напруга від-
повідала напрузі штеп-сельної розетки.
• При застосуванні зовнішніх блоків живлення зверніть увагу на вірні
полярність та напругу, завжди ставте батарейки в необхідному по-
рядку.
• Встановіть прилад так, щоб не закривати існуючі вентиляційні отвори.
• В жодному разі не відкривати корпус приладу. Неналежні ремонти
можуть спричинити суттєві загрози для користувача. При пошко-
дженні приладу, зокре-ма кабелі живлення, прилад не слід пускати
в експлуатацію. Кабель живлення регулярно перевіряти на пошко-
дження.
• Для запобігання загрозі пошкоджений кабель живлення слід за-
мінити на еквівалентний виключно виробником, нашою сервісною
службою або іншою кваліфікованою особою.
• Коли Ви довго не користуєтесь приладом, витягніть штепсельну
вилку з розетки або дістаньте батарейки.
Українська
99

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: