Download Print this page

Advertisement

7. На кінець, для встановлення вибраного натисніть кнопку SET.
Радіо-будильник (
1. У звичайному режимі відображення (мал. 2) натискайте кнопку
MODE (11), допоки на дисплеї не з'явиться індикація ALARM і
символ "
".
2. Для встановлення часу будильника виконайте дії, наведені вище у
розділі "Прокидання під звуки природи / мелодію" (пункт 3-7). За-
мість сигналу будильника виріб увімкнеться, коли настане встанов-
лений час. Протягом приблизно 30 хв. буде звучати остання вста-
новлена радіостанція із попередніми налаштуваннями гучності.
ПРИМІТКА.
• Коли функцію активовано, на дисплеї відображатиметься значок
"
".
• Якщо на той самий час припадає два значення будильника
(
і
) ,буде звучати тільки радіостанція.
Виключення сигналу зумеру
Щоб вимкнути будильник для наступного дня, натисніть кнопку
SOUND (1).
Скидання налаштувань часу прокидання
1. У звичайному режимі відображення (мал. 2) натискайте кнопку
MODE (11), допоки на дисплеї не з'явиться індикація ALARM і
символ "
" або "
2. Натискайте кнопку UP, допоки символ "
не зникне з дисплея.
Таймер зворотного відліку часу
• У звичайному режимі відображення (мал. 2) натискайте кнопку
MODE (11), допоки на дисплеї не з'явиться індикація TIMER.
• Натисніть кнопку SET (12). Почнуть блимати години. За допомогою
кнопок UP (3) і DOWN (4) можна послідовно налаштувати години,
хвилини і секунди. Підтверджуйте введене кожного разу за допо-
могою кнопки SET. Значення, яке слід встановити, миготить.
)
".
Українська
" або "
" і SNOOZE
107

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: