Download Print this page

Advertisement

Українська
106
Функція будильника
Для сигналу будильника можна встановити звуки природи, мелодію
або радіостанцію.
Прокидання під звуки природи / мелодію (
1. У звичайному режимі відображення (мал. 2) натискайте кнопку
MODE (11), допоки на дисплеї не з'явиться індикація ALARM і
символ "
".
2. За допомогою кнопки DOWN виберіть серед 11 тонів (4). Серед
них: "подвір'я ферми", "ліс", "водоспад", "водоспад і пташиний
спів", "океан і крик чайок", "добірка із 5 попередніх звуків", "Brahms
Wiegenlied", "Twinkle Little Star", "The Blue Bells of Scotland", "Alle
Vögel sind schon da" і "Plaisir d'amore".
3. Увімкніть будильник за допомогою кнопки UP (3). Кілька разів на-
тискайте кнопку UP, щоб вибрати серед поданих далі параметрів:
: будильник увімкнено. Коли настане встановлений час,
прозвучить вибраний звук природи чи мелодія. Якщо натиснути
кнопку SOUND, будильник буде вимкнено до наступного ранку
(1).
+ SNOOZE: активовано будильник із функцією повторення
сигналу будильника. Коли настане відповідний час, прозвучить
вибраний сигнал будильника. Якщо натиснути кнопку SOUND,
будильник вимкнеться (1). Коли мине встановлений час очіку-
вання, сигнал будильника прозвучить знову.
ПРИМІТКА.
Пам'ятайте, що будильник після повторного сигналу ви-
мкнеться.
• Якщо на дисплеї не відображається жодна із двох позначок,
будильник вимкнено.
4. Натисніть кнопку SET (12). Почнуть блимати години. За допомогою
кнопок UP і DOWN встановіть години.
5. Натисніть кнопку SET знову. Почнуть блимати хвилини. За допо-
могою кнопок UP і DOWN встановіть хвилини.
6. Підтвердьте введене за допомогою кнопки SET. На дисплеї бли-
матиме час очікування між сигналами. Виберіть потрібне значен-
ня часу очікування за допомогою кнопок UP і DOWN.
)

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: