Download Print this page

Advertisement

Українська
100
На приладі можуть бути розташовані такі символи, щоб вказати Вам
на наступне.
Символ з блискавкою вказує користувачу на внутрішні
деталі приладу під небезпечно високою напругою.
Символ із знаком оклику вказує користувачу на важливі
вказівки щодо експлуатації або ремонту в супровідних до-
кументах.
Діти та немічні особи
• Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні мате-
ріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза
задухи!
• Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи
дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими зді-
бностями, недостатнім досвідом та/або знаннями – крім випадків,
коли за ними доглядає відповідальна за їх безпеку особа або вони
отримали вказівки щодо використання приладу.
• Дітям не дозволено гратись з цим приладом. Потрібен догляд за
ними.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для за-
побігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов'язково
притримуйтесь цих вказівок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на можливі
ризики травм.
УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.
ПРИМІТКА. Виділяє підказки та інформацію для Вас.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: