Download Print this page

Advertisement

5. Jeżeli odbiór jest zbyt słaby, zmień położenie anteny, aby go poprawić.
WSKAZÓWKA:
Każdą z zapisanych stacji radiowych można skasować wciskając jednocześnie
przyciski CH+ i CHNEL.
Wybór zapisanych stacji
Aby wybrać zapisaną stację radiową, wciskać przycisk CHNEL (5).
Siła głosu
Głośność można regulować za pomocą przycisków UP/DOWN (3/4).
Wyświetlacz temperatury
Urządzenie posiada czujnik temperatury otoczenia i wyświetla jej wartość na
wyświetlaczu.
• W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2) można, za pomocą przycisku DOWN,
zmienić jednostkę pomiaru temperatury na °C (stopnie Celsjusza) lub °F (stopnie
Fahrenheita).
Wyłączanie
Urządzenie wyłącza się, gdy wyświetlacz znajduje się w trybie normalnym (patrz:
Rys. 2).
Przywracanie ustawień fabrycznych
Wszelkie usterki w działaniu urządzenia można usunąć wciskając przycisk zerowa-
nia.
• Wcisnąć przycisk (8) za pomocą drutu lub podobnego przedmiotu.
Ustawianie czasu
• W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2), wcisnąć przycisk SET (12).
• Można ustawić godziny, minuty, rok, miesiąc, dzień oraz dzień tygodnia, za
pomocą przycisków UP (3) i DOWN (4).
• Za każdym razem należy potwierdzić wybór przyciskiem SET. Aktualnie ustawia-
ny element mruga na wyświetlaczu.
Język polski
83

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: