Download Print this page

Advertisement

Język polski
84
WSKAZÓWKA:
• Jeśli w czasie około 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, rozlegnie
się sygnał, a wpisane wartości zostaną zapisane.
• W normalnym trybie wyświetlania wcisnąć przycisk UP, aby zmienić format
wyświetlania godziny na 12-o lub 24-o godzinny.
• Format 12-o godzinny obejmuje:
• Podczas ustawiania dnia tygodnia (DAY), można wybrać język: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski lub rosyjski.
Funkcja budzenia
Jako dźwięk budzika można ustawić Dźwięki natury, Melodię lub radio.
Dźwięki natury / melodia (
1. W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2) wcisnąć przycisk MODE (11) i
przytrzymać do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALARM oraz
symbol "
".
2. Wybrać z pomiędzy 11 opcji melodycznych, za pomocą przycisku DOWN (4).
Są to: "Farma", "Las", "Płynąca woda", "Płynąca woda i śpiew ptaków", "Ocean i
mewy", "Mieszaj 5 poprzednich dźwięków", "Brahms Wiegenlied", "Twinkle Little
Star", "The Blue Bells of Scotland", "Alle Vögel sind schon da" i "Plaisir d'amore".
3. Aktywować funkcję alarmu za pomocą przycisku UP (3). Wciskać przycisk UP,
aby wybrać jedną z poniższych opcji:
: Funkcja alarmu aktywowana. Gdy nadejdzie ustawiony czas, rozlegną
się Dźwięki natury lub wybrana Melodia. Alarm zostanie wyłączony do
następnego dnia, po wciśnięciu przycisku SOUND (1).
+ SNOOZE: Uruchamia funkcję alarmu i drzemki. Gdy nadejdzie usta-
wiony czas, rozlegnie się wybrana melodia. Alarm wyłącza się przyciskiem
SOUND (1). Po upłynięciu czasu drzemki, alarm rozlegnie się ponownie.
WSKAZÓWKA:
Należy pamiętać, że alarm powtarzany zostanie automatycznie wyłączony
po dwukrotnym użyciu.
• Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się żadna z tych opcji, oznacza to, że funk-
cja alarmu jest wyłączona.
AM = rano, PM = po południu
)

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: