Download Print this page

Advertisement

Eerste gebruik van het apparaat/inleiding
• Plaats het apparaat op een droog, anti-slip oppervlak waar u het apparaat mak-
kelijk kunt bedienen.
• Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd wordt.
• Haal de beschermfolie van het scherm als dit er nog op zit.
De batterijen plaatsen (Back-up)
(Batterijen worden niet bijgeleverd bij het apparaat)
In geval van stroomuitval of als de stekker uit het stopcontact gehaald wordt,
zorgen de batterijen ervoor dat de instellingen behouden blijven.
1. Open de batterijhouder (7) op de onderzijde.
2. Plaats 2 AG13 batterijen 1,5 V. Let op de juiste polariteiten (aangegeven aan
de onderkant van het batterijvak).
3. Sluit het batterijvak.
4. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moeten de batterijen uit het
apparaat gehaald worden om lekkage van batterijvloeistof te voorkomen.
LET OP:
• Gebruik nooit verschillende typen batterijen of oude en nieuwe batterijen
door elkaar.
• Batterijen mogen niet weggeworpen worden in de vuilnisbak. Breng gebruikte
batterijen naar inzamelpunten of breng ze terug naar de verkoper.
WAARSCHUWING:
Stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht, en gooi
ze nooit in het vuur i.v.m. explosiegevaar!
Voeding (Adaptor)
• Steek de netstekker in een goed geïnstalleerd stopcontact met drie gaten en
een stroomvoorziening van 230 V, 50 Hz. Sluit de apparaatstekker aan op de
DC 4,5 V-ingang van het apparaat.
• Zorg dat de spanning in overeenstemming is met die op het indicatieplaatje.
• Indien er geen back-upbatterij is geplaatst, zullen de tijd –en stationinstellingen
worden gewist tijdens een stroomuitval of wanneer de stekker uit het stopcon-
tact wordt gehaald.
Nederlands
19

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: