Download Print this page

Advertisement

Magyarul
90
Adott esetben a készüléken az alábbi szimbólumokat láthatja, amelyek a követke-
zőkre hívják fel az Ön figyelmét:
A villám-szimbólum olyan alkatrészekre figyelmeztet a készülék belse-
jében, amelyek veszélyesen nagy feszültséget vezetnek.
A felkiáltójellel ellátott szimbólum a kísérőpapírokban található fontos
kezelési vagy karbantartási útmutatásokra hívja fel a használó figyel-
mét.
Gyermekek és legyengült személyek
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomago-
lóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.)!
Figyelmeztetés!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!
• A készülék nem arra való, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi ké-
pességű személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat ill. tudás hiányá-
ban használják, kivéve, ha biztonságukért felelős személye felügyel rájuk vagy
utasításokat kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni a készüléket.
• Gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, nehogy játsszanak a készü-
lékkel.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve.
Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a balesete-
ket és a készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési
lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: