Download Print this page

Advertisement

Nederlands
26
Betekenis van het symbool 'vuilnisemmer'
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op
het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere
verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen
met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: