Download Print this page

Advertisement

Українська
108
• За допомогою кнопки UP увімкніть функцію. Протягом приблизно
30 секунд на екрані буде відображатись таймер зворотного відліку
часу. Тоді прозвучить короткий сигнал, і відобразиться дисплей у
звичайному режимі. Зворотній відлік часу буде виконуватись на
задньому плані.
• Коли зворотній відлік часу завершиться, протягом приблизно 1 хви-
лини лунатиме звуковий сигнал. Для вимкнення функції натисніть
кнопку SOUND (1).
ПРИМІТКА.
Щоб скинути таймер зворотного відліку часу на нуль, використайте
кнопку DOWN.
Виключення з відстрочкою
Ця функція може встановлюватись додатково до звуків природи або
мелодій.
• У звичайному режимі відображення (мал. 2) натисніть кнопку
TIMER (13), щоб встановити затримку часу (10-60 хв.).
• За допомогою кнопки SOUND увімкніть функцію (1). Коли встанов-
лений час мине, виріб автоматично вимкнеться.
• Цю функцію можна відмінити натискуванням кнопку SOUND (1).
Очищення
• Перед очищенням приладу витягніть вилку з розетки.
• Прилад слід очищувати злегка вологою тканиною без додаткових
засобів.
• Забороняється опускати прилад в воду.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: