Download Print this page

Advertisement

VIGYÁZAT:
• Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használjon semmi-
lyen más készüléket.
• Csak 4,5 V (
adapterek károsíthatják a készüléket.
MEGJEGYZÉS:
Húzza ki a hálózatból, ha hosszabb ideig nem használja.
Üzemeltetés elemről
Lehetősége van a készülék működtetésére 3 darab R6 típusú „AA" elemről is.
1. Nyissa fel az elemtartó fedelét (7) alul:
2. Helyezzen be 3 R6 „AA" 1,5 V elemet. Figyeljen a helyes polaritásra (az elemtar-
tón alján fel van tüntetve).
3. Zárja vissza az elemtartót.
4. Ha készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülék-
ből, nehogy megfolyjanak.
VIGYÁZAT:
• Soha ne használjon eltérő típusú elemeket, vagy új és használt elemeket
egyszerre.
• Az elemeket és a csomagolást tilos a háztartási hulladékkal megsemmisíteni.
A használt elemeket vigye egy erre szolgáló begyűjtőhelyre vagy vissza a
forgalmazónak.
FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, és
ne dobja az elemek tűzbe a robbanásveszély miatt!
Rádióadók beállítása és tárolása
1. Nyomja meg a RADIO gombot (9) a készülék rádió módba kapcsolásához. A
rádió szimbólum és az aktuális frekvencia megjelenik a kijelzőn (2).
2. Ha el szeretne tárolni egy rádióadót, válasszon egy memóriahelyet a CHNEL
gomb (5) lenyomásával.
3. Nyomja meg a CH+ gombot (6) vagy a CH- gombot (10), egy rádióadó beállítá-
sához. A megfelelő frekvencia a kijelzőn látható.
) kimenettel rendelkező tápadaptert használjon, más
Magyarul
93

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: