Download Print this page

Advertisement

Nederlands
24
Wektijd Uitschakelen
1. Druk, in normale schermmodus (Fig. 2), op de MODE toets (11), totdat ALARM
en het symbool "
2. Druk herhaaldelijk op de UP toets totdat het symbool "
SNOOZE verdwijnen van het scherm.
Afteltimer
• Druk, in de normale schermmodus (Fig. 2), op de MODE toets (11) totdat de
TIMER op het scherm wordt weergegeven.
• Druk op de SET toets (12). Het uur begint te knipperen. U kunt het uur, de
minuten en de seconden in deze volgorde instellen, door gebruik te maken van
de UP (3) en DOWN (4) toetsen. Bevestig steeds uw invoer met de SET toets. Het
daarop in te stellen item knippert op het scherm.
• Activeer de functie door op de UP toets te drukken. De afteltimer wordt weer-
gegeven op het scherm voor ca. 30 sec. Vervolgens klinkt er een kort signaal
en de normale schermmodus verschijnt weer. Het aftellen gaat door op de
achtergrond.
• Nadat de afteltimer is gestopt, gaat er een alarmtoon af voor ca. 1 minuut.
Druk op de SOUND toets (1) om de functie uit te schakelen.
OPMERKING:
Gebruik de DOWN toets om de afteltijd op nul te zetten.
Inslaapfunctie
Deze functie kan optioneel worden gebruikt met één van de Natuurgeluiden of
Melodieën.
• Druk, in normale schermmodus (Fig. 2), op de TIMER toets (13) om de duur van
de vertraging (10-60 min.) in te stellen.
• Activeer de functie met de SOUND toets (1). Het apparaat schakelt automatisch
uit, nadat de ingestelde tijd is verstreken.
• Druk de SOUND -toets (1) in om deze functie weer te deactiveren.
" of "
" verschijnen op het display.
" of "
" en

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: