Download Print this page

Advertisement

Magyarul
96
• Ha a két opció közül egyik sem látható a kijelzőn, az ébresztési funkció ki
van kapcsolva.
4. Nyomja le a SET gombot (12). Az órák elkezdenek villogni. Állítsa be az órákat
az UP és DOWN gombokkal.
5. Nyomja meg újra a SET gombot. A percek kezdenek villogni. Állítsa be a perce-
ket az UP és DOWN gombokkal.
6. Erősítse meg a beállítást a SET gombbal. A Továbbalvás időtartama villog a
kijelzőn. Válassza ki a kívánt Továbbalvási időt az UP és DOWN gombok segítsé-
gével.
7. Végül nyomja meg a SET gombot a beállítások megerősítéséhez.
Ébresztés rádióval (
1. Normál kijelzési módban (2. ábra) nyomja meg a MODE gombot (11), amíg az
ALARM és a „
2. Az ébresztési idő beállításához az „Ébredés a Természet hangjaival/dallammal"
(3-7. pont) részben leírtaknak megfelelően járjon el. Az ébresztési hang helyett
a megadott ébresztési idő elérésekor a készülék bekapcsol. Az utolsó rádióadó
kb. 30 percig lesz hallható az előzőleg beállított hangerővel.
MEGJEGYZÉS:
• A kijelzőn a „
• Ha ugyanarra az időpontra két ébresztési opció van beállítva (
a rádió lesz hallható.
Az ébresztés leállítása
Nyomja meg a SOUND gombot (1) az ébresztés kikapcsolásához a következő napig.
Az ébresztés kikapcsolása
1. Normál kijelzési módban (2. ábra) nyomja meg a MODE gombot (11), amíg az
ALARM és a „
2. Nyomja meg többször egymás után az UP gombot, amíg a „
szimbólum és a SNOOZE felirat el nem tűnik a kijelzőről.
)
" szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.
" szimbólum jelenik meg, ha a funkció aktiválva van.
" vagy „
" szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.
és
) csak
" vagy"
"

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: