Download  Print this page

Advertisement

Opgelet
Lees deze veiligheidsinstructies om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en
schade aan eigendommen te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
De 3D Bril ontvangt infraroodsignalen van de 3D Sync Zender.
In de volgende gevallen kan de werking verstoord zijn:
De 3D Bril is niet gericht naar de 3D Sync Zender
Er bevinden zich obstakels tussen de 3D Bril en de 3D Sync Zender
Als er andere apparaten die werken via infraroodcommunicatie of
lichtarmaturen, residentiële verwarmingstoestellen enz. in de buurt zijn,
kunnen deze de werking van de bril verstoren.
Bekijk de tv met de 3D Bril en zorg ervoor dat u recht naar de tv gericht bent.
Als u neerligt of uw hoofd kantelt, is het 3D-effect niet optimaal en worden de
kleuren niet goed weergegeven.
Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke wetten of
richtlijnen om het milieu te beschermen.
Veiligheidsmaatregelen
U mag dit product alleen gebruiken voor het bekijken van 3D-beelden op een
compatibele Sony-televisie.
Sommige mensen kunnen ongemakken ervaren (bv. oogbelasting, vermoeidheid,
misselijkheid) bij het gebruiken van dit product. Sony raadt alle gebruikers
aan regelmatig rustpauzes in te lassen bij het bekijken van 3D-beelden of het
spelen van 3D-games. De lengte en de frequentie van de nodige rustpauzes
variëren van persoon tot persoon. U moet zelf beslissen wat voor u het best is.
Als u ongemakken ervaart, dient u het gebruik van dit product en het bekijken
van 3D-beelden stop te zetten tot het ongemak over is. Raadpleeg indien nodig
een dokter. Raadpleeg eveneens (i) de gebruiksaanwijzing uw televisie of van
andere apparaten of media die u gebruikt in combinatie met deze tv en (ii) onze
website (http://www.sony-europe.com/myproduct) voor de recentste informatie.
De ogen van jonge kinderen (vooral jonger dan zes jaar) zijn nog steeds in
ontwikkeling. Raadpleeg een arts (bv. een kinderarts of oogarts) voor u jonge
kinderen 3D-beelden laat bekijken of 3D-games laat spelen. Volwassen dienen
ervoor te zorgen dat jonge kinderen de bovenstaande aanbevelingen opvolgen.
Laat de 3D Bril niet vallen en pas deze niet aan.
Als de brilglazen gebroken zijn, dient u de scherven uit de buurt van uw mond of
ogen te houden.
Houd kinderen uit de buurt bij het vervangen van de batterij of het openen
van het batterijdeksel. Raadpleeg meteen een arts als een kind de batterij of het
batterijdeksel per ongeluk inslikt.
Gooi de batterijen die u hebt gebruikt voor de 3D Bril nooit in het vuur.
Plaats bij het vervangen van de batterij de nieuwe batterij met de plus- en
minpolen (+/–) in de juiste richting.
Gebruik alleen de voor dit product aanbevolen batterij: lithium-knoopcelbatterij,
CR2032.
Let op dat uw vingers niet geklemd raken tussen de scharnieren tijdens het
buigen van de veren.


(NL)
(NL)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: