Download Print this page

Honeywell D04FM Installation Instructions Manual

Pressure reducing valve
Hide thumbs

Advertisement

D04FM
Einbauanleitung Installation instructions
Notice de montage
Installatiehandleiding
Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje
Návod na montáž
Instrukcja montażu
Instrucţiunile de montaj
Инструкции по
установке
Druckminderer
Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Keep instructions for later use!
Pressure reducing valve
Conserver la notice pour usage ultérieur!
Handleiding bewaren voor later gebruik!
Disconnecteur
Conservare le istruzioni per uso successivo!
Drukverminderaar
Guardar estas Instrucciones para su uso futuro!
Návod uschovejte pro pozdější použití!
Riduttore di pressione
Zachowa instrukcj do pózniejszego wykorzystania!
Válvula reductora de presión
Pstraci instrucciunile pentru o utilizare ulterioar!
Сохранить инструкцию для последующего
Redukčního ventilu
пользования!
Reduktor ciśnienia
Reductor de presiune
Клапан понижения давления

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell D04FM

  Summary of Contents for Honeywell D04FM

 • Page 1 D04FM Einbauanleitung Installation instructions Notice de montage Installatiehandleiding Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje Návod na montáž Instrukcja montażu Instrucţiunile de montaj Инструкции по установке Druckminderer Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren! Keep instructions for later use! Pressure reducing valve Conserver la notice pour usage ultérieur!
 • Page 2: Montage

  Druckminderer ein Feinfilter eingebaut werden 3. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen • Beruhigungsstrecke von 5xDN hinter Druckminderer 4. Verstellgriff aufstecken vorsehen (Entsprechend EN806-2) 5. Druckfeder entspannen • Verstellgriff gegen den Uhrzeigersinn (-) bis zum Anschlag drehen Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 3: Störungen / Fehlersuche

  3/8" - 3/4" D04FMA-1/2 Teilung: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar komplett Bei Bestellung Teilungs-Endwert angeben Verschlussstopfen mit S06K-1/4 Bei Verwendung eines Manometers muss die verwen- O-Ring R1/4" (5 Stück) dete Dichtung eine Trinkwasser-Zulassung besitzen. MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 4: Safety Guidelines

  • Provide a straight section of pipework of at least five times 6. Unscrew spring bonnet the nominal valve size after the pressure reducing valve (in 7. Remove valve insert with a pair of pliers accordance with EN806-2) Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 5: Troubleshooting

  Please indicate upper value of pressure range when Blanking plug S06K-1/4 ordering with O-ring R1/4" When attaching a pressure gauge please use a sealing (5 pcs.) tape that is approved by the local water regulator MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 6: Caractéristiques Techniques

  1. Fermer le robinet d'isolement en amont - Manomètre facile à observer 2. Dépressuriser le côté sortie (par ex: en ouvrant la vanne - Pour simplifier l'entretien et le nettoyage de purge, etc..) Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 7 0-25 bars. A la commande, indiquer la valeur finale de 2 Bouchon de fermeture avec joint S06K-1/4 la graduation torique R1/4"(5 pièces) Lorsqu'un manomètre est utilisé, une autorisation pour l'eau potable est requise pour le joint également utilisé MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 8 • Bij leidingwaterinstallaties waar een hoge mate van 6. Veerkap eraf schroeven. bescherming tegen vervuilingen vereist is, moet voor de 7. Klepelement met een tang eruit trekken drukverminderaar een fijnfilter worden ingebouwd 8. Zeef eruit nemen en reinigen Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 9: Storing / Opzoeken En Verhelpen Van Fouten

  Deling: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar Klepelement 3/8" - 3/4" D04FMA-1/2 Bij bestelling delings-eindwaarde aangeven compleet Bij gebruik van een manometer afdichting gebruikt moet Set afsluitstoppen met S06K-1/4 een drinkwater goedkeuring hebben. O-ring R1/4" (5 stuks) MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 10: Dati Tecnici

  - Il manometro ben osservabile 1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata - Rende più semplice la manutenzione e la pulizia 2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubi- Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 11: Pezzi Di Ricambio

  Divisione: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar 2 Tappo di chiusura con guarni- S06K-1/4 All'ordinazione, indicare il valore finale della divisione zione O-ring R1/4" Per l'utilizzo di un manometro, la guarnizione utilizzata (5 pezzi) deve essere dotata di omologazione per acqua potabile MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 12: Datos Técnicos

  4. Insertar la empuñadura de ajuste mayor protección contra la suciedad, debería instalarse un 5. Destensar el muelle de presión. filtro fino antes de la válvula reductora • Girar la manilla de ajuste en sentido antihoriario (-) hasta el tope Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 13 Graduación: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar En el pedido indicar el valor final de la escala 2 Tapón con anillo toro- S06K-1/4 En caso de usarse un manómetro, la junta empleada idal R1/4" (5 unidades) deberá estar homologada para agua potable. MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 14: Objem Dodávky

  • Otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček (-) • Quelltext:Poskytuje uklidňující část 5xDN za redukční až na doraz. (dle EN806-2) 6. Odšroubujte kryt pružiny 7. Pomocí kleští vytáhněte vložku ventilu 8. Vyjměte filtr a vyčistit Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 15 D04FMA-1/2 Divize: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar ventilu Při objednávání rozdělení koncová hodnota Uzavírací zátka s O- S06K-1/4 Při použití manometru musí být použito těsnění kroužkem R1/4" (5 ks) schválené pro pitnou vodu MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 16: Zakres Dostawy

  1. Zamknąć armaturę odcinającą po stronie wlotowej • W przypadku domowych instalacji wodociągowych, 2. Dokonać redukcji ciśnienia po stronie wyjściowej (np. gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony przed przez kurek wodny). zabrudzeniami, należy przed reduktorem ciśnienia zain 3. Zamknąć armaturę zamykającą Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 17: Części Zamienne

  Wkład zaworu kompletny 3/8" - 3/4" D04FMA-1/2 podać wartość końcową skali Zaúlepka z pierúcieniem S06K-1/4 Do przyłączania manometru zastosować należy uszc typu O-ring R1/4" (5 sztuk) zelnienie z dopuszczeniem do stosowania w instalac jach wody pitnej MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 18: Date Tehnice

  • La instalaţiile domestice, unde este necesară o protecţie 3. Închideţi armătura de închidere pe partea de ieşire maximă împotriva murdăriei, ar trebui montat un filtru fin 4. Montaţi mânerul de ajustare în amonte de reductorul de presiune. 5. Detensionaţi arcul de presiune Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 19 3/8" - 3/4" D04FMA-1/2 ficaţi valoarea superioară a intervalului de presiune Mufă de etanşare cu S06K-1/4 atunci când comandaţi inel O R1/4" (5 bucăţi) La utilizarea unui manometru, garnitura folosită trebuie să fie aprobată pentru apă potabilă MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 20: Комплект Поставки

  с рукояткой регулировки вверх неисправен. В этом случае нужно произвести • Установить запорные клапаны сервисное обслуживание и чистку • Место установки должно быть защищено от мороза 3. Медленно открыть запорный клапан на выходе и легко доступно Honeywell GmbH MU1H-1054GE23 R0215...
 • Page 21: Неисправности И Их Устранение

  2 Заглушка с уплотнительным S06K-1/4 кольцом круглого сечения R1/ 4"Градуировка: 0-4 бар, 0-10 бар, 0-16 бар, 0-25 4" (5 шт.) барПри заказе указать верхний предел градуировки При эксплуатации манометра используемое уплотнение должно иметь допуск для работы с питьевой водой MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 22 Automation and Control Solutions Honeywell GmbH Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Hardhofweg Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 74821 MOSBACH 1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Represen- tative Honeywell GmbH GERMANY...
 • Page 23 Leveringsomvang ....8 устранение ......21 Montage ........8 10. Запасные части ....21 Ingebruikstelling ......8 11. Принадлежности ....21 Onderhoud ......8 Recyclage .......9 Storing / Opzoeken en verhelpen van fouten ....9 10. Onderdelen ......9 11. Accesoires ......9 MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...
 • Page 24 D04FMA M38K MU1H-1054GE23 R0215 Honeywell GmbH...