Záruka - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Záruka
Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných
smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade
nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči
predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie
uvedenou zárukou obmedzené.
Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu.
Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím
uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný
ako dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne
chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne
opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka
zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo
neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby.
Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené
normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za
opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na
rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach
alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.
SK 97

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents