Gebruikte Waarschuwingen En Symbolen - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende symbolen en
waarschuwingen:
GEVAAR! Dit symbool met het signaalwoord
"GEVAAR" geeft een gevaar aan met een hoog
risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig
letsel of de dood kan veroorzaken.
WAARSCHUWING! Dit symbool met het
signaalwoord "WAARSCHUWING" geeft een
gevaar met een middelmatig risiconiveau aan dat,
als hier geen aandacht aan wordt besteed, ernstig
letsel ten gevolge kan hebben.
LET OP! Dit symbool met het signaalwoord "LET
OP" geeft een gevaar met een laag risiconiveau
aan dat, als hier geen aandacht aan wordt besteed,
enig of matig letsel ten gevolge kan hebben.
LET OP! Dit symbool met het signaalwoord " LET
OP" geeft mogelijke schde aan eigendommen aan
die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot
schade.
OPMERKING Dit symbool met het signaalwoord
"OPMERKING" biedt aanvullende nuttige
informatie.
46
NL/BE

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents