Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 92

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
3. Inštalácia fotoaparátu
Fotoaparát alebo videokameru namontujte k doštičke na rýchle
uvoľnenie 1 a potom pritiahnite priskrutkovaním v smere
hodinových ručičiek. Fotoaparát alebo videokameru odstránite
odskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnením.
4. Panoramatická snímka
Otočte poistnú skrutku na panoramatické
snímanie 13 proti smeru hodinových
ručičiek a posúvajte rukoväť 3 na
dosiahnutie plynulej 360° panoramatickej
snímky.
5. Doštička plošiny 14
Povoľte závit poistnej skrutky vertikálneho
sklonu 2 na dosiahnutie rôznych uhlov
plošiny.
SK 93

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents