Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 92

Camera tripod

Advertisement

Available languages
Table of Contents
3. Inštalácia fotoaparátu
Fotoaparát alebo videokameru namontujte k doštičke na rýchle
uvoľnenie 1 a potom pritiahnite priskrutkovaním v smere
hodinových ručičiek. Fotoaparát alebo videokameru odstránite
odskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnením.
4. Panoramatická snímka
Otočte poistnú skrutku na panoramatické
snímanie 13 proti smeru hodinových
ručičiek a posúvajte rukoväť 3 na
dosiahnutie plynulej 360° panoramatickej
snímky.
5. Doštička plošiny 14
Povoľte závit poistnej skrutky vertikálneho
sklonu 2 na dosiahnutie rôznych uhlov
plošiny.
SK 93

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents